Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

11.MŠ – Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Č.j.: ZSJKT/00492/2020

V Písku dne: 21.5.2020

 

Věc: Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu  vzdělávání ve školním roce 2020/2021

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, sdružující 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 5.MŠ Fügnerovo náměstí 47, Písek, 9.MŠ a Křesťanskou MŠ, Alšova 1930, Písek, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §34 odst. 4, §165 odst. 2 písm. b) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že podle vyhlášených kritérií vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole Josefa Kajetána Tyla a Mateřské škole Písek, Tylova 2391 od školního roku 2020/2021 a zveřejňuje seznamy přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem.

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy

11.MŠ - Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021Stáhnout soubor

Další Aktuality

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Uzavření mateřské školy od 1.3.2021

Velikonoční tvoření

Letní příměstské tábory 2021

Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky

Organizace konce pololetí a pololetních a jarních prázdnin