Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Bližší informace ke kroužkům ve školním roce 2020/21

 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli, že zatím nebudou probíhat kroužky, které jsou vedené pod školní družinou a školním klubem. Jedná se o tyto konkrétní kroužky: Ruční práce (Vlas), Taneční (Bín + Lejč), Line Dance (Lejč), Dramatický (Uhl), Dramatický (Fra), Hra na flétnu (Pod), Hra na flétnu (Vln), Hra na kytaru (Pod), Plavání (Lejč), Gymnastika (Fra), Výtvarná dílna (Hra), Foto (Hlj), Čtení (Šin), Výtvarná dílna (Šrů).

 

Výjimku tvoří kroužky, které běží v rámci projektu Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek (OPVVV). Jedná se o kroužek Zdravotnický, Redakční, Ekotým a Školní parlament. Tyto kroužky již běží. V rámci projektu Podpora na Tylovce II (OPVVV) začal i kroužek Klub zábavné logiky a kroužek jiného subjektu Věda nás baví.

 

Od 5. října 2020 se rozběhnou i kroužky v rámci doplňkové činnosti. Jedná se o tyto kroužky: Florbal (Dem), Keramika (Běl, Smo), Anglický jazyk (Mar, Pach, Sta), Cambridge Exams (Rei), Seminář ČJ (Pob, Lak), Seminář M (Lecj, Ber), Desková hra GO (Žďá), Házená dívky (Kří) a kroužek jiného subjektu Brick by Brick (Leh).

 

Vyučující jednotlivých kroužků (začínajících 5. 10.) sdělí konkrétním žákům v průběhu týdne bližší informace.

 

Za vedení školy

Bláhová Alice

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Hledáme posilu do našeho týmu – asistent/ka pedagoga v MŠ

Třídní schůzky a schůzka třídních důvěrníků

Projekt „Rekonstrukce učeben pro výuku cizích jazyků a ICT + bezbariérový přístup do budov ZŠ J. K. Tyla“

Veletrh volnočasových aktivit 24.9.2021 v Písku

Strážní andělé

První den ve škole – naši prvňáčci