Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Prázdninová manéž za


Hurááááááááááá!Burza středních škol 14.11.2016

Prezentace středních škol, odborných učilišť a firem, která se koná v pondělí 14.  listopadu 2016 od 8.30 do 15.30 hod. v Kulturním domě v Písku.

Je určena především pro žáky 9. a 8. tříd, jejich rodiče, výchovné poradce, učitele a také pro ostatní zájemce a veřejnost.

Cílem „Prezentace“ je podat vycházejícím žákům aktuální informace o podmínkách a možnostech dalšího studia na středních školách a učilištích přímo od jejich zástupců a seznámit je i s možnostmi jejich dalšího uplatnění v praxi. Celkem bude svou nabídku prezentovat více než 40 středních škol a odborných učilišť.

Součástí akce jsou tentokrát přednášky o situaci na trhu práce a o volbě povolání pořádané v 9, 10 a 11 hodin  ve spolupráci s Úřadem práce.

Žáci 9. tříd mají možnost se akce účastnit dopoledne individuálně (písemná žádost rodičů o uvolnění z vyučování) nebo společně s výchovnou poradkyní. Žáci 8. tříd se akce zúčastní během vyučování v odpoledních hodinách.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Informace o zahájení prací na 11.MŠ Na Ryšavce Písek

Organizační změna – sloučení 9. mateřské školy a Křesťanské mateřské školy

Krásné prázdniny všem!

Úřední hodiny o prázdninách

Mapa mateřské školy – Analytická zpráva 2018/2019

Tylovka na Veletrhu volnočasových aktivit