Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Čj: ZSJKT/00983/2022

 Pokud dojde k pohybu a upřesnění v počtu volných míst od vydání dokumentu Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 a pokyny k organizaci zápisu ze dne 18.4.2022 (č.j. ZSJKT/00769/2022), bude počet volných míst aktualizován ke dni zápisu 4.5.2022.

 

Dále ředitel školy doplňuje informaci organizačního charakteru:

Na základě zákona č. 67/2022 Sb., „Lex Ukrajina“ jsou stanoveny ve městě Písek zápisy k předškolnímu vzdělávání pro děti uprchlíků z Ukrajiny až na den 16.06.2022.  K vyhlášení přesného termínu a organizačních pokynů dojde v nejbližších dnech. S ohledem na omezený počet míst v mateřských školách a zároveň na nutnost dodržení české legislativy zejména v oblasti povinného očkování, město Písek nepřerušilo činnost  adaptačních skupin pro ukrajinské děti ve věku 3 – 6 let, které stále probíhají na ZŠ T. G. Masaryka Písek. S prací v adaptačních skupinách je počítáno i přes prázdniny a stejně tak od září 2022. V těchto skupinách prioritně pracují ukrajinské učitelky či vychovatelky. K těmto probíhajícím aktivitám město připravuje adaptaci jiných prostor, které by měly být k dispozici v následujícím školním roce.

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 ke staženíStáhnout soubor

Další Aktuality

Roztančený podvečer Tylovky v Elimu 

Lerní příměstské tábory – ještě jeden termín :-)

Komentáře ředitele školy k dotazům a námětům z třídních schůzek dne 14.3.2022

Akce DUBEN, KVĚTEN

Vzdělávací program – Ptactvo – Sluníčka

Vzdělávací program – Ptactvo – Jahůdky