Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Dodatek č. 1 – Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Dodatek č.1 , který upravuje dokument č.j. ZSJKT/244/2021 ze dne 5.3.2021 Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

 

Je doplněn organizačními pokyny k podobě zápisu bez osobní přítomnosti dětí ve škole a k podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škol tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

 

Dle předběžných informací zřizovatele Města Písku bylo ke dni 12.3.2021 ve spádovém obvodu 97 dětí (na 64 míst). Tento seznam bude upřesněn k datu 1.4.2021.

 

Nedokážeme predikovat, kolik spádových dětí půjde na naší školu a kolik jinam, kolik bude žádostí o odklady a jak úspěšní budou žáci nižších ročníků v přijímacím řízení, nicméně toto číslo je v každém případě vyšší než předpokládaná kapacita školy a 1. tříd.

 

Přesto že nás zájem o školu velmi těší a zavazuje, žádáme z tohoto důvodu všechny nespádové uchazeče, aby zvážili účast na zápisu v naší škole, pravděpodobnost přijetí je velmi nízká až žádná. V každém případě jim doporučujeme ještě účast na zápisu na další škole. 

Dodatek č.1 - Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022Stáhnout soubor

Další Aktuality

Ladovská zima i na Tylovce

Nabídka volného místa na 11.MŠ Na Ryšavce trvá

Adventní kalendář KMŠ pro rodiny

Plán akcí KMŠ na prosinec 2023

Charitativní andílci nejen ve škole na jarmarku…

Stávka 27. 11. 2023 potvrzena