Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Dodatek č. 1 – Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Dodatek č.1 , který upravuje dokument č.j. ZSJKT/244/2021 ze dne 5.3.2021 Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

 

Je doplněn organizačními pokyny k podobě zápisu bez osobní přítomnosti dětí ve škole a k podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škol tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

 

Dle předběžných informací zřizovatele Města Písku bylo ke dni 12.3.2021 ve spádovém obvodu 97 dětí (na 64 míst). Tento seznam bude upřesněn k datu 1.4.2021.

 

Nedokážeme predikovat, kolik spádových dětí půjde na naší školu a kolik jinam, kolik bude žádostí o odklady a jak úspěšní budou žáci nižších ročníků v přijímacím řízení, nicméně toto číslo je v každém případě vyšší než předpokládaná kapacita školy a 1. tříd.

 

Přesto že nás zájem o školu velmi těší a zavazuje, žádáme z tohoto důvodu všechny nespádové uchazeče, aby zvážili účast na zápisu v naší škole, pravděpodobnost přijetí je velmi nízká až žádná. V každém případě jim doporučujeme ještě účast na zápisu na další škole. 

Dodatek č.1 - Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022Stáhnout soubor

Další Aktuality

Plán akcí KMŠ na únor 2023

O staré vrbě – pohádka pro všechny

Ptáčci v zimě – Zvonečková třída

Malý záchranáři – Sluníčka

Cvičení – Sluníčka

Sedmáci zdraví z lyžařského kurzu…