Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Havárie na vodovodním potrubí odstraněna

Havárii se podařilo odstranit ve středu 14.12. v odpoledních hodinách. Nová dlažba bude provedena v jarních měsících.

Z důvodu pravděpodobné havárie na vodovodním potrubí bude ve středu 14.12.2016 a ve čtvrtek 15.12.2016 uzavřen prostor před školou pod schodištěm z důvodu výkopových prací. Přesný rozsah omezení pohybu chodců případně provozu školy vyplyne ze situace a budete zde informováni. Staveniště bude řádně označeno. Žádáme všechny o to, aby dbali své osobní bezpečnosti a respektovali pokyny pracovníků školy i externích firem.

Stáhnout soubor

    P1490767P1490761P1490762

Další Aktuality

Vánoce na Tylovce e-katalog

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí

Covid ve školách aneb Kdo o čem rozhoduje?

Kamarádi z hmyzí říše

Poznáváme přírodní živly