Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY HRADIŠTĚ

Od roku 1946 se v obci Hradiště zřizovaly dětské žňové útulky, zřízené mateřské koly nebylo nožné uskutečnit pro malý počet dětí.

Teprve v roce 1949 stoupl v obci počet dětí předškolního věku a tím byl vytvořen předpoklad k jednání o dalším postupu. Žádost o povolení byla podána k ONV v Písku, bylo jí vyhověno a KNV v Českých Budějovicích schválil zřízení mateřské školy 4.listopadu 1949.

 

Byla vybrána hospodářská budova o třech místnostech v bývalém domě u Humpálů – Hradiště č.p.64. Vyžádala si však mnoho oprav, aby mohla sloužit požadovanému účelu.

Přesto byl dne 16.listopadu 1949 zahájen provoz pro 27 dětí, zpočátku  pouze jednoduchý provoz, teprve dne 1.března 1950 byla zavedená tzv.dvojitá docházka. V té době se dětem podávala pouze přesnídávka a svačina.

Ve školním roce 1950-1951 byla z šatny zřízena a nově vybavena  kuchyně.

Dne 21.10.1977 byla slavnostně otevřená adaptovaná mateřská škola v bývalé ZDŠ Hradiště č.p.61 – kapacita se navýšila na 35 dětí.

Ve školním roce 1982-1983 bylo v MŠ zapsáno už 50 dětí, provoz už byl na 2 oddělení, v únoru 1983 dokonce na 3 oddělení.

V tu dobu už budova přestávala vyhovovat a začala se stavět nová mateřská škola.

Ve školním roce 1983-1984 bylo už zapsáno 83 dětí.

 

Novodobá historie 11.mateřské školy

29.8.1984 byla, po dvou letech stavby, slavnostně otevřená nová budova 11.mateřské školy na Hradišti, Na Ryšavce 241.

Provoz byl zahájen ve dvou nových třídách a pro velký počet zájemců byly ještě další dvě  v původní budově, a z jeden pavilon byl určen pro oddělení jeslí.

Ve školním roce 1985-1986 musela být kapacita rozšířena na 5 oddělení MŠ.

Ve školním roce 1990-1991 přestává fungovat stará budova ve vsi, ze které je od 1.9.1990 stává Waldorfská škola.

K 1.9.1990 byl ukončen provoz jeslí a v budova Na Ryšavce se stává  trojtřídní.

V lednu 2003 přestává být MŠ samostatná a stává se součástí ZŠ J.K.Tyla v Písku.

Postupně ubývaly děti, v roce 2003 -2004 byl provoz snížen a od té doby jsou v provozu třídy dvě.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí

Poznáváme přírodní živly

DISTANČNÍ výuka pro předškoláky listopad 2021

FOCENÍ v MŠ 29.11.2021 od 11:00 hod.

PODZIMNÍ BRIGÁDA – ZRUŠENA