Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Kalendář akcí KMŠ – říjen 2015

- Každé pondělí chodí předškolní děti plavat.
S sebou do batůžku plavky, ručník, pití. Odchod z KMŠ v 8.00.

– V pondělí 5. října začíná pro přihlášené děti angličtina pod vedením p.lektorky Ivy Ťupové. Kroužek bude probíhat každé pondělí od 15.00 do 15.30 ve třídě Hvězdiček.

– Každé úterý a středu mají předškoláci kroužek přípravy na vstup do 1.třídy. Kroužek vede paní učitelka Jitka. Děti budou pracovat s časopisy „Kuliferda“ a dalšími materiály.
Koná se pro předškoláky od Sluníček vždy v úterý od 12.30 do 13.30, pro předškolní děti od Hvězdiček každou středu od 12.30.do 13.30.

– Každou středu dopoledne vede paní učitelka Maruška kroužek hry na flétnu pro přihlášené děti.
Děti jsou rozdělěny do dvou skupin podle pokročilosti, 1.skupinka začíná v 9.30. Ostatní děti mají vlastní program s dalšími p. učitelkami.

– V úterý 6.10. přijde do školky p. Pekarik z Církve husitské s programem z cyklu Světýlko – program křesťanské výchovy. Přiblíží dětem biblický příběh o Mojžíšovi. Začátek v 8.30.

– Ve čtvrtek 8. října přijede do KMŠ divadlo „Kolem“ s pohádkou „O nenasytném hltounovi“. Začátek v 8.30.

– V úterý 13. října přijede do KMŠ divadlo Zvoneček s pohádkou „O veliké řepě“. Začátek v 10.00.

– Od pondělka 19. října začíná v KMŠ výstava výrobků z akce Domácí tvoření rodičů s dětmi. Téma je tentokrát „Kouzelný strom“. Své výtvory můžete nosit do školky od pondělka 19.10.

– Ve čtvrtek 22. 10. jedeme do lesa, do okolí Živce, cíl upřesníme podle počasí.
Odjezd autobusu od školky v 8.15.
S sebou do batůžku pití (v plastové lahvi), pláštěnku, na sebe vhodné oblečení a pevné boty.

– Od čtvrtka 29. 10. do pátku 30. 10. jsou podzimní prázdniny.
Křesťanská MŠ je uzavřena, provoz i pro děti z KMŠ zajišťuje sousední 9. MŠ. Kdo potřebuje děti přihlásit do 9.MŠ, prosíme, nejpozději do 20.10., přihlášky vyzvedněte u p. učitelek.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Akce KMŠ leden a únor 2022

Provoz KMŠ v lednu 2022

Karanténa ve třídách KMŠ – leden 2022

PF 2022

Vánoční přání z KMŠ – „Vole, zbláznil ses?“

Karanténa ve třídě Sluníček