Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Kamerový systém ve škole (vchody) zprovozněn

Dobrý den,

na třídních schůzkách 18.10.2016 jsem vás informoval o záměru zřídit ve škole kamerový systém se záznamem, který monitoruje průchody všemi osmi vchody a výhody z a do budovy školy.

Systém byl k dnešnímu dni oficiálně zprovozněn. Všechny vchody jsou zřetelně označeny infocedulkami ve smyslu monitorování se záznamem. Na přiloženém obrázku vidíte náhled ze všech kamer. Živý (aktuální) náhled je k dispozici pracovníkům v kanceláři školy a školní jídelny, v kanceláři pana školníka, zástupcům ředitele a řediteli školy. Pouze ředitel školy má možnost v případě nutnosti nahlížet do záznamu, tento přístup je zabezpečen. 15.11.2016 bylo v souladu se zákonem učiněno oznámení o kamerovém systému Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud by vás živý náhled zajímal, můžete se zastavit v rámci konzultačního odpoledne 6.12.2016 v kanceláři školy.

Věřím, že systém pomůže zvýšit bezpečnost dětí a dospělých v budově školy především svým preventivním působením.

 

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Společnost Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o. podporuje školu v boji proti Covid-19

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Nabídka volného místa – výuka na 2. stupni ČJ/OV/AJ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021