Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Kamerový systém ve škole (vchody) zprovozněn

Dobrý den,

na třídních schůzkách 18.10.2016 jsem vás informoval o záměru zřídit ve škole kamerový systém se záznamem, který monitoruje průchody všemi osmi vchody a výhody z a do budovy školy.

Systém byl k dnešnímu dni oficiálně zprovozněn. Všechny vchody jsou zřetelně označeny infocedulkami ve smyslu monitorování se záznamem. Na přiloženém obrázku vidíte náhled ze všech kamer. Živý (aktuální) náhled je k dispozici pracovníkům v kanceláři školy a školní jídelny, v kanceláři pana školníka, zástupcům ředitele a řediteli školy. Pouze ředitel školy má možnost v případě nutnosti nahlížet do záznamu, tento přístup je zabezpečen. 15.11.2016 bylo v souladu se zákonem učiněno oznámení o kamerovém systému Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud by vás živý náhled zajímal, můžete se zastavit v rámci konzultačního odpoledne 6.12.2016 v kanceláři školy.

Věřím, že systém pomůže zvýšit bezpečnost dětí a dospělých v budově školy především svým preventivním působením.

 

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Komentář ředitele školy k připomínkám ze třídních schůzek dne 5.10.2021

Úspěch ve výtvarné soutěži

Reportáž z Tylovky na stránkách aktuálního vydání Učitelských novin…

Tyláček je nejlepším časopisem 2. stupně ZŠ v Jihočeském kraji v roce 2021!

Třídní schůzky a schůzka třídních důvěrníků

Projekt „Rekonstrukce učeben pro výuku cizích jazyků a ICT + bezbariérový přístup do budov ZŠ J. K. Tyla“