Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Konzultační odpoledne 6.12.2016 a Schůzka třídních důvěrníků

Konzultační odpoledne pro rodiče a žáky se koná v úterý 6.12.2016 od 14:00 hod. do 18:00 hod.
Vyučující budou přítomni ve svých kabinetech (2. stupeň) případně ve svých třídách (1. stupeň).

Přesný čas schůzky je možno rezervovat v systému zde (přímý odkaz z úvodní obrazovky webových stránek školy). Pro přihlášení platí stejné přihlašovací jméno a heslo jako do elektronické žákovské knížky (Bakaláři). Maximální čas pro rezervaci je 10 minut (dvě okénka), prosíme respektujte to. Pokud budete potřebovat na jednání delší čas, domluvíte si na místě individuální schůzku na jiný den a hodinu. Delší rezervace budou upraveny (kráceny) správcem systému. Nově jsou přidáni všichni prvňáčci i noví žáci. V případě problémů s přihlášením se prosím obraťte na p. zástupce Janovského.

Z pověření předsedy Sdružení rodičů, žáků a přátel školy svolávám mimořádnou (přesto avizovanou) členskou schůzi Sdružení (shromáždění delegátů)  na úterý 6.12. 2016 v 16:00 hodin do konferenční místnosti. Pro převod Sdružení na Spolek je nutno schválit nové stanovy. Z tohoto důvodu je účast všech třídních důvěrníků (případně jejich náhradníků) nutná. Doba trvání max. 15 minut. Stanovy zároveň předkládáme k případným připomínkám všem členům Sdružení. Návrh nových stanov můžete stahovat zde.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Nabídka volného místa – výuka na 2. stupni ČJ/OV/AJ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022