Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Kroužky pro jihočeské děti

 • Základní informace naleznete zde.
 • PRO KOHO JE PODPORA URČENA

  Příspěvek je možné poskytnout pouze na aktivity dětí narozených od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2020, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji, a žijí ve společné domácnosti, v níž je ke dni registrace dítěte:

  • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ nebo
  • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo
  • pobírána dávka „Příspěvek na péči“ na nezletilé dítě nebo
  • pobírána dávka pěstounské péče „Odměna pěstouna“ nebo
  • pobírána dávka pěstounské péče „Příspěvek při pěstounské péči“,
  • a zároveň rodič/zákonný zástupce/pěstoun dítěte využívajícího podporovanou aktivitu není ke dni registrace dítěte v aplikaci déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.
  • Výše uvedené postačuje prokázat pouze u jednoho z rodičů/zákonných zástupců/pěstounů dítěte.

  Objednávka kreditu na kroužek na stránce kraje neslouží jako přihláška do kurzu u konkrétní organizace. S objednávkou kreditu na kroužek vyčkejte prosím do 18. 9. 2023 (datum začátku všech kroužků ve škole), až bude vše kolem kroužků (termín, zda se otevře apod.) jasné. 

  Pro vlastní přihlášení do kroužku vyplňte napřed přihlášku v eŽK. 

NA JAKÉ AKTIVITY SE PODPORA VZTAHUJE

 • vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),
 • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách,  
 • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy včetně plaveckých a lyžařských, dětských táborů, příměstských táborů apod.),  
 • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence).

JAK O PODPORU POŽÁDAT

 • Rodič se zaregistruje na portálu programu, uvede své kontaktní údaje. Registraci je možné provádět od 20. 8. 2023 do 30. 6. 2024.
 • Po registraci mu je zaslán aktivační e-mail.
 • V další kroku vyplní žádost o uznání nároku na podporu.
 • Rodič poté čeká na schválení ze strany krajského úřadu, resp. Úřadu práce.
 • Úřad práce zkontroluje typ dávky, který rodič pobírá a on-line potvrdí tuto informaci zpět kraji v portálu programu.
 • Poté rodič zaeviduje do systému své děti a na každé z nich obdrží 4000 kreditů.
 • Tyto kredity pak uplatňuje u organizací, které mezitím do portálu doplnily nabídku svých aktivit.
 • Rodič může uplatnit kredity u více organizací, v případě, že nemá dostatek kreditů, může zbytek doplatit hotově v organizaci.

JAKÁ JE VÝŠE PODPORY

Rodič neobdrží peníze, ale kredity, které může uplatňovat u jednotlivých organizací. Jeden kredit je přitom ekvivalentní 1 Kč. Každý rodič obdrží na jedno dítě 4 000 kreditů dle stanovených podmínek. Podpora může být čerpána u více příjemců (organizací), avšak dílčí příspěvky na podporované aktivity u jednotlivých příjemců (organizací) nesmí v součtu přesáhnout 4 000 kreditů za jedno dítě.

JAKÉ DOKUMENTY MUSÍM DOLOŽIT

Po registraci na portále rodič vyplní online formulář žádosti o uznání nároku na podporu. V žádosti se uvádí pouze typ dávky, kterou rodič pobírá. Úřad práce následně tyto údaje zkontroluje a odsouhlasí. Při evidenci dětí musí rodič doložit (nahrát do systému) prostou kopii rodného listu dítěte nebo výroku rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské nebo poručenské péče. Postačuje sken nebo fotokopie z mobilního telefonu.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Ladovská zima i na Tylovce

Nabídka volného místa na 11.MŠ Na Ryšavce trvá

Charitativní andílci nejen ve škole na jarmarku…

Stávka 27. 11. 2023 potvrzena

Potvrzení stávky v pondělí 27.11.2023

Tylovka a stávka