Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Platby školné, stravné, kroužky

Vážení rodiče,

informujeme Vás o způsobu stržení záloh na stravné a školné. V únoru Vám bylo strženo stravné a školné na měsíc březen ještě v plné výši, k vrácení tedy zůstává poměrná část března. V březnu již stravné a školné na duben strženo nebylo.  Pokud se školy otevřou v květnu, bude školné a stravné z března převedeno do května. Vyúčtování školního roku proběhne v souladu se směrnicí v měsíci červenci, případné přeplatky Vám budou vráceny na účet.

Co se týká přeplatků, které vznikají neuskutečněním kroužků/seminářů z doplňkové činnosti – tyto přeplatky budou také řádně vyúčtovány (podle uskutečněných/neuskutečněných hodin) a vráceny na účty žáků ve Školní online pokladně v červenci.

Děkujeme Vám za pochopení.

vedení školy

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Aktuality ŘÍJEN 2021

Karanténa v KMŠ

Komentář ředitele školy k připomínkám ze třídních schůzek dne 5.10.2021

Úspěch ve výtvarné soutěži

Informace o přerušení dodávky elektrické energie v KMŠ

Reportáž z Tylovky na stránkách aktuálního vydání Učitelských novin…