Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Platby školné, stravné, kroužky

Vážení rodiče,

informujeme Vás o způsobu stržení záloh na stravné a školné. V únoru Vám bylo strženo stravné a školné na měsíc březen ještě v plné výši, k vrácení tedy zůstává poměrná část března. V březnu již stravné a školné na duben strženo nebylo.  Pokud se školy otevřou v květnu, bude školné a stravné z března převedeno do května. Vyúčtování školního roku proběhne v souladu se směrnicí v měsíci červenci, případné přeplatky Vám budou vráceny na účet.

Co se týká přeplatků, které vznikají neuskutečněním kroužků/seminářů z doplňkové činnosti – tyto přeplatky budou také řádně vyúčtovány (podle uskutečněných/neuskutečněných hodin) a vráceny na účty žáků ve Školní online pokladně v červenci.

Děkujeme Vám za pochopení.

vedení školy

Stáhnout soubor

Další Aktuality

OČR

POLOLETNÍ prázdniny a JARNÍ prázdniny

Mravenečci KARANTÉNA

Mravenečci – Třídní schůzka přeložena na 26.1.2022 od 15:30 hod.

Akce KMŠ leden a únor 2022

Provoz KMŠ v lednu 2022