Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM Z 11.MŠ

Děkujeme všem rodičům, kteří věnovali pro potřebu 11.MŠ – Hradiště různé věci – papíry na kreslení, zbytky koženky, zbytky látek, dřívka, papíry na kopírování, roličky a další. Využijeme to při tvoření s dětmi.

Také jsme dostali květiny, dále reklamní předměty a časopisy, to se bude hodit na různé soutěže.

Děkujeme za hračky, které nám přinesli nejen současní rodiče, ale i rodiče dětí, které chodím do ZŠ, některé už několik let. Máme radost, že se do naší školky vracejí a nosí nám hračky, ze kterých už jejich děti „vyrostly“, my je využijeme.

Dárcům vždy poděkujeme na nástěnce, ale mnozí nechtějí být jmenováni.

Velice si každé pomoci vážíme, jsme rádi, že máme hodné rodiče, kteří na svou školku myslí.

Za všechny – paní Matásková darovala květinu na výzdobu vchodu MŠ.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

INFORMACE k organizaci zápisu 2021/2022 do 11.MŠ

Přihlášení do mateřské školy – přihlášení STRAVY

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2021/2022