Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM Z 11.MŠ

Děkujeme všem rodičům, kteří věnovali pro potřebu 11.MŠ – Hradiště různé věci – papíry na kreslení, zbytky koženky, zbytky látek, dřívka, papíry na kopírování, roličky a další. Využijeme to při tvoření s dětmi.

Také jsme dostali květiny, dále reklamní předměty a časopisy, to se bude hodit na různé soutěže.

Děkujeme za hračky, které nám přinesli nejen současní rodiče, ale i rodiče dětí, které chodím do ZŠ, některé už několik let. Máme radost, že se do naší školky vracejí a nosí nám hračky, ze kterých už jejich děti „vyrostly“, my je využijeme.

Dárcům vždy poděkujeme na nástěnce, ale mnozí nechtějí být jmenováni.

Velice si každé pomoci vážíme, jsme rádi, že máme hodné rodiče, kteří na svou školku myslí.

Za všechny – paní Matásková darovala květinu na výzdobu vchodu MŠ.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Tyláček č. 117 – letní čtení k vodě a na výlety

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Aktuální informace Policie ČR

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 – 11.MŠ Na Ryšavce

Prázdninový provoz MŠ léto 2021

Informace pro rodiče dětí MŠ