Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Pokyny pro výuku od 12.10. do 23.10.2020

Pokyny pro výuku od 12.10. do 23.10.2020

 

Školní družina a 1. stupeň má stejný režim jako doposud (bez zpěvu).

 

Školní klub není v provozu, tedy ani školní knihovna.

 

2. stupeň jede v režimu střídavé výuky tak, že v týdnu od 12.10. do 16. 10.2020 budou ve škole všechny šesté a deváté třídy a v týdnu od 19.10. do 23.10.2020 budou ve škole všechny sedmé a osmé třídy.

 

Třídy, které nemají v daném týdnu prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.

 

Distanční výuka bude vzhledem k náročnosti organizace (povinnost distanční i prezenční výuky zároveň) zajištěna buď přes Teams (synchronní) se zadáváním dalších úkolů nebo Bakaláře (asynchronní) se zadáváním úkolů, případně se zadáním úkolů ve škole na období dalšího týdne. Po příchodu žáků do školy bude distanční výuka hodnocena a bude poskytnuta zpětná vazba.

 

Rozvrh na 2. stupni platí stejný jako v týdnu od 5. do 9.10.2020 – varianta bez HV a TV.

 

Při distanční výuce (doma) na 2. stupni nebudou vyučovány ani další výchovy, ve škole ano.

 

Obědy třídám s distanční výukou jsou odhlášeny plošně, nelze na ně docházet z domova.

 

Kroužky nejsou organizovány s výjimkou seminářů ČJ a M v 9. třídě, Cambridge English kurzu a dalších aktivit v projektech OP VVV (i zde jde často o distanční výuku).

 

Dny 26.10. a 27.10.2020 se stanovují nově pro žáky jako volné dny bez výuky (a to ani distanční). Předcházejí tak státnímu svátku 28.10.2020 a podzimním prázdninám 29.10. a 30.10.2020.

 

Ministerstvo školství i zdravotnictví doporučuje všem zaměstnancům škol i žákům využití aplikace eRouška jako efektivního nástroje pro boj s koronavirem.

 

Dále platí protipandemická hygienická opatření – 3R.

eRouškaStáhnout soubor

Další Aktuality

Česko-ukrajinský příměstský tábor

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 11.MŠ, Na Ryšavce 241, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2023/2024

O staré vrbě