Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

PUTOVÁNÍ ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM S „VESELOU ŠKOLKOU“

Jako každý rok si udělali rodiče čas a připravili soutěže pro všechny děti z 11.MŠ. Počasí přálo, tak celá akce mohla proběhnout na zahradě školky. Letos děti přivítali „králíci Bob a Bobek. Na jednotlivých stanovištích museli všichni splnit úkoly, pak se podepsat na velikonoční vejce, aby mohli dostat svou odměnu. Děti soutěže bavily a rodiče si to s nimi moc užili.
Děkujeme za pomoc paní Kvěšové, Hájíčkové, Šatavové, Matáskové, Prokopové a dědovi Novákovi. Také děkujeme paní Čechalové za pomoc se soutěžemi a paní Hrbkové, která opatřila kostými Boba a Bobka.

Zdenka Staňková, 11.MŠ Písek – Hradiště

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Tyláček č. 117 – letní čtení k vodě a na výlety

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Aktuální informace Policie ČR

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 – 11.MŠ Na Ryšavce

Prázdninový provoz MŠ léto 2021

Informace pro rodiče dětí MŠ