Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ J. K. Tyla Písek

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ J. K. Tyla Písek – podpora přírodovědného a technického vzdělávání

Tento projekt Rekonstrukce odborných učeben ZŠ J. K. Tyla Písek – podpora přírodovědného a technického vzdělávání

je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Rekonstrukce odborných učeben ZŠ J. K. Tyla Písek – podpora přírodovědného a technického vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03251

Termín realizace projektu: 1. 10. 2013 – 24. 7. 2015

Rozpočet projektu: 2 075 048 Kč

Popis projektu: Projekt je zaměřen na zajištění vhodných podmínek nezbytných pro základní vzdělávání žáků v průběhu povinné školní docházky a jejich řádnou přípravu na přijímací zkoušky k navazujícímu studiu především na středních školách a učilištích.

Díky projektu došlo k pořízení nových technologických zařízení pro rozvoj technických a přírodovědných předmětů vyučovaných na ZŠ J. K. Tyla. Tato zařízení jsou využívána k praktické výuce odborných předmětů, jako jsou fyzika, chemie, přírodopis, pracovní výchova a zeměpis, s cílem podpořit experimentální a tvořivé činnosti a dovednosti žáků školy.

Svým zaměřením je realizace tohoto projektu určena zejména žákům ZŠ J. K. Tyla, ale výstupy projektu mají pozitivní přínos i ve vztahu k pedagogům ZŠ J. K. Tyla či dalším vzdělávacím institucím, na které žáci ZŠ J. K. Tyla nastoupí, potažmo i ve vztahu k jejich budoucím zaměstnavatelům.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Doučování žáků školy – Národní plán obnovy

Projekt MAP II Písecko napomáhá ke zlepšování kvality vzdělávání v regionu

Vítání jara na zahradě Křesťanské mateřské školy

Doučování žáků – Národní plán obnovy

Kamarádi z hmyzí říše

Poznáváme přírodní živly