Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

S KáMoŠem na Orlíku

V sobotu 4.června se vydaly rodiny dětí z Křesťanské mateřské školy na výlet na Orlík. I přes hustou ranní mlhu všichni trefili do kostela v obci Orlík, kde jsme se sešli s P. Cyrilem Havlem. Cyril zde měl pro děti i jejich rodiče připravený krátký program s písničkami na téma „Plavba po jezeře.“

Pak už jsme se přesunuli k přístavišti, kde na nás čekal objednaný parník. Během programu v kostele se mlha naštěstí zvedla a začalo svítit sluníčko, takže jsme si hodinovou vyhlídkovou plavbu krásně užili. Sešlo se nás  celkem 72, z roho 40 dětí a 32 dospělých. Maminky napekly a připravily spoustu dobrot, takže kromě pozorování okolí jsme si na parníku užívali bohatý raut.

Po vylodění jsme pokračovali v programu u zámku. Prošli jsme se parkem, někeří strávili čas míčovými hrami, děti pozorovaly s nadšením místní pávy. Prohlédli jsme si zámek, několik z nás se šlo podívat i na prohlídku interiéru. Výlet se všem moc líbil. Děkujeme všem organizátorům z řad spolku rodičů a přátel KáMoŠ, kteří akci vymysleli, připravili a zorganizovali.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Plán akcí KMŠ na červen 2021

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Aktuální informace Policie ČR

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930

Prázdninový provoz MŠ léto 2021

Informace k plošnému otevření MŠ 10.5.2021