Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Sázení stromů s KáMoŠem

Na svátek svatého Martina se konala dlouho připravovaná akce spolku rodičů  při Křesťanské mateřské škole, a to sázení stromů. Během necelého roku se podařilo díky darům rodičů a přátel školky vybrat peníze na pořízení sedmnácti ovocných stromů. Městský úřad umožnil tyto stromy společnými silami vysadit na pozemku nad řekou poblíž Domovinky.

Ačkoliv nebylo nijak příjemné počasí, sázení stromů se zúčastnilo celkem 60 lidí. Přišlo také několik seniorů z blízké Domovinky. Všichni společně vysadili stromy, pak jsme u každého nového stromku zapálili svícínek a zazpívali nově vzniklému sadu. Nechybělo ani bohaté občerstvení, a tak si všechny děti, rodiče i milí hosté akci pěkně užili.

Jsme velmi rádi, že máme svůj sad, děkujeme všem, kteří se  podíleli na jeho vzniku.

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Informační brožura pro rodiče budoucích prvňáčků

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Školička pro budoucí prvňáčky

Plán akcí KMŠ – červen 2022

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek