Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Sázení stromů s KáMoŠem

Na svátek svatého Martina se konala dlouho připravovaná akce spolku rodičů  při Křesťanské mateřské škole, a to sázení stromů. Během necelého roku se podařilo díky darům rodičů a přátel školky vybrat peníze na pořízení sedmnácti ovocných stromů. Městský úřad umožnil tyto stromy společnými silami vysadit na pozemku nad řekou poblíž Domovinky.

Ačkoliv nebylo nijak příjemné počasí, sázení stromů se zúčastnilo celkem 60 lidí. Přišlo také několik seniorů z blízké Domovinky. Všichni společně vysadili stromy, pak jsme u každého nového stromku zapálili svícínek a zazpívali nově vzniklému sadu. Nechybělo ani bohaté občerstvení, a tak si všechny děti, rodiče i milí hosté akci pěkně užili.

Jsme velmi rádi, že máme svůj sad, děkujeme všem, kteří se  podíleli na jeho vzniku.

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Předběžné výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025

Akademie ke Dni matek 9. 5. 2024 v 17:30 hod. v DFŠ

Plán akcí KMŠ – duben 2024

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2024/2025 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Prázdninový provoz 2024 mateřských škol