Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 – 11.MŠ Na Ryšavce

Č.j.: ZSJKT/00856/2021

V Písku dne: 19.5.2021

 

Věc: Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu  vzdělávání ve školním roce 2021/2022 – 11.MŠ, Na Ryšavce, Písek

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, sdružující 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 5.MŠ Fügnerovo náměstí 47, Písek, 9.MŠ a Křesťanskou MŠ, Alšova 1930, Písek, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §34 odst. 4, §165 odst. 2 písm. b) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že podle vyhlášených kritérií vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole Josefa Kajetána Tyla a Mateřské škole Písek, Tylova 2391 od školního roku 2021/2022 a zveřejňuje seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem.

V případě nepřijetí dítěte mají zákonní zástupci možnost se před vydáním rozhodnutí k podkladům vyjádřit v kanceláři vedoucí učitelky 11.MŠ v pátek 21. 5. 2021 od 9.00 do 12.00 hod.

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 - 11.MŠStáhnout soubor

Další Aktuality

O staré vrbě – pohádka pro všechny

Sedmáci zdraví z lyžařského kurzu…

Projektový Den civilní ochrany ve fotografiích

Nabídka pracovního místa – uklízeč/uklízečka na dohodu o pracovní činnosti na úklid areálu ZŠ

Akce ÚNOR, BŘEZEN

Schůzka k přijímacímu řízení na střední školy pro rok 2022/2023