Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Seznam zadaných a schválených veřejných zakázek za období leden-červen 2015

Seznam zadaných a schválených veřejných zakázek malého rozsahu nad 50 tis. Kč bez DPH za období leden-červen 2015 dle zveřejněných dle pokynu zřizovatele k zadávání veřejných zakázek.

seznam zakazek I-VI 2015 ZS JKT PisekStáhnout soubor

Další Aktuality

11. mateřská škola se těší na děti

Informace o zahájení prací na 11.MŠ Na Ryšavce Písek

Informace o rekonstrukci MŠ – Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy na objektu 11. MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek

Slavnostní otevření zrekonstruované školní kuchyňky

Modernizace cvičné kuchyně – 1. etapa

Stavba odstavné plochy pro parkující vozidla na ZŠ J.K.Tyla v Písku