Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Stavba odstavné plochy pro parkující vozidla na ZŠ J.K.Tyla v Písku

V současné době probíhá v areálu školy stavba odstavné plochy pro parkující vozidla včetně všech stavebních prací nezbytných k provedení díla, a to dle projektové dokumentace zpracované firmou GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Písek. Jedná se o zřízení 9-ti odstavných míst pro osobní vozidla. Součástí akce je i odvodnění plochy a ochrana kabelových vedení včetně přeložení a výměny lampy VO.

Termín předání staveniště:                               17.10.2016

Předpokládaný termín dokončení plnění:           25.11.2016

Dodavatel stavby z výběrového řízení:              KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek

Cena z výběrového řízení:                                542.080,- Kč bez DPH

Do prostoru staveniště je po dobu stavby zakázán vstup. Parkování pro zaměstnance pouze na parkovišti vlevo za hlavní bránou z Kollárovy ulice (6 míst). Zásobování a dopravní obsluha školy jsou zajištěny.

 

 

Stáhnout soubor

    2016-10-24 16.34.542016-10-24 16.35.142016-10-26 10.43.412016-10-26 10.47.10

Další Aktuality

Hezké léto všem!

Budoucí první třídy

Školní družina rozdávala radost v Domovince

Projekt MAP II Písecko napomáhá ke zlepšování kvality vzdělávání v regionu

TYLÁČEK VYHRÁL!!!

Informační brožura pro rodiče budoucích prvňáčků