Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Stavba odstavné plochy pro parkující vozidla na ZŠ J.K.Tyla v Písku

V současné době probíhá v areálu školy stavba odstavné plochy pro parkující vozidla včetně všech stavebních prací nezbytných k provedení díla, a to dle projektové dokumentace zpracované firmou GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o., Písek. Jedná se o zřízení 9-ti odstavných míst pro osobní vozidla. Součástí akce je i odvodnění plochy a ochrana kabelových vedení včetně přeložení a výměny lampy VO.

Termín předání staveniště:                               17.10.2016

Předpokládaný termín dokončení plnění:           25.11.2016

Dodavatel stavby z výběrového řízení:              KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek

Cena z výběrového řízení:                                542.080,- Kč bez DPH

Do prostoru staveniště je po dobu stavby zakázán vstup. Parkování pro zaměstnance pouze na parkovišti vlevo za hlavní bránou z Kollárovy ulice (6 míst). Zásobování a dopravní obsluha školy jsou zajištěny.

 

 

Stáhnout soubor

    2016-10-24 16.34.542016-10-24 16.35.142016-10-26 10.43.412016-10-26 10.47.10

Další Aktuality

Společnost Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o. podporuje školu v boji proti Covid-19

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Nabídka volného místa – výuka na 2. stupni ČJ/OV/AJ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021