Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Vím, co jím a piju – Pamlsková vyhláška

Vyhláška o nezdravých potravinách, které se nesmějí prodávat ve školách (školní bufet, automaty – nemáme), byla 5. září 2016 zařazena do Sbírky zákonů. Ve vyhlášce se vymezují požadavky na potraviny včetně nápojů, které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.
V naší škole je součástí smlouvy o pronájmu prostor k provozování bufetu.

Důvodem předložení vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, je potřeba snížení nezdravého prostředí ve školách a školských zařízeních. K prodeji bude možné nabízet a prodávat pouze potraviny odpovídající svým výživovým složením zásadám zdravé výživy. O to se ale, jak dobře víte, snažíme již několik let. tato vyhláška neplatí pro školní jídelny, ale i tam ji pracovníci znají a přihlížejí k ní.

O naší snaze posouvat věci dál svědčí to, že jsme se od září 2016 zařadili mezi 15 škol v ČR do projektu Vím, co jím – Fandíme zdraví a nově např. odebíráme do školní jídelny mléko z ekologického chovu z farmy Struhy u Písku.

Úprava se týká žáků do splnění povinné školní docházky. Výjimky se týkají například vyšších odborných škol, zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků či případů, kdy žáci prodávají výrobky, které vytvořili jako součást praktického vyučování. Jsou zohledněny i případy, kdy škola pronajímá například tělocvičnu či jiné prostory k pořádání různých společenských akcí, které však nejsou pořádány v souvislosti se vzděláváním.

Neplatí bohužel ani pro bufety a automaty na sportovištích, nádražích, veřejných budovách, pro prodejce v okolí školy a ve vašem bydlišti… Zkuste si podle ní někdy zkontrolovat svůj nákup…

Změny plynoucí z vyhlášky budou nabíhat postupně. Takzvaná pamlsková vyhláška začala platit 15. den po vyhlášení – tedy od 20. září letošního roku. Školy mají  ještě tři měsíce na to, aby sortiment v bufetech a automatech přizpůsobily novým požadavkům. Vyhlášku budou muset školy dodržovat od 1. ledna 2017.

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Oznámení o zvýšení cen stravného pro děti a žáky od 1.9.2021

Oznámení o změně ceny oběda pro cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti od 1.9.2021

Informace ke školnímu stravování od 12.4. a 19.4.2021

Ve školní jídelně zase o něco bezpečněji

Informace pro rodiče žáků IZS a dalších – péče v krizovém stavu

Možnost odběru stravy pro děti a zaměstnance MŠ z důvodu uzavření