Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Výtvarná soutěž

Tak jako v loňském roce se i letos naše školička zapojila do výtvarné soutěže na téma „Moje rodina“. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo 24. 2. 2016 v píseckém kině Portyč. Děti naší 5. mateřské školy společně s pani učitelkami vytvářely práce již na zmíněné téma. Děti mohly zapojit svoji fantazii a využít různých výtvarných technik. Porota obdržela celkem pěknou hromádku výkresů od dětí z místních i oblastních mateřských škol. Celkem se zúčastnilo 24 MŠ a bylo nakresleno a do soutěže odesláno přes 160 výkresů. Úspěch v soutěži ve 3. věkové kategorii patřil Kristýnce Fořtové ze třetí třídy (Jahůdky) naší mateřské školy. Společně se již s dětmi těšíme, že příští rok se opět zapojíme do této soutěže.

napsala Maturová Martina

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Vzdělávací program – Ptactvo – Sluníčka

Vzdělávací program – Ptactvo – Jahůdky

Balónková show – Jahůdková třída

Umístění ve výtvarné soutěži – Zvonečková třída

Návštěva knihovny – Zvonečková třída

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2023/2024 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky