Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Zápisy do ZŠ pro školní rok 2018/2019

Termín zápisu do prvních tříd pro školní rok 2018/2019:

• pátek 6. dubna 2018 od 14:00 do 17.00 hodin
• sobota 7. dubna 2018 od 09:00 do 11:00 hodin

 

Do první třídy budou zapsány děti narozené v době od 1. září 2011 do 31. srpna 2012, dále děti narozené před dnem 1. září 2011, které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují.

 

K zápisu je nutno přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte v době zápisu písemně požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost o odklad musí být škole předána nejpozději do 30. 4. 2018.

 

Školské obvody spádových základních škol, stanovené obecně závaznou vyhláškou města, jsou pouze doporučené. Vzhledem k naplněnosti školy bude ale bydliště dítěte ve spádové oblasti hlavním kritériem přijímání.

 

Rádi ve škole u zápisu přivítáme všechny zájemce, u dětí mimo obvod ale doporučujeme navštívit také spádovou nebo jinou školu s volnou kapacitou.

 

Podrobná kritéria budou zveřejněna před zápisem na tomto webu a ve škole.

 

Seznamy obvodových dětí do ZŠ obdrží škola od zřizovatele k 27.3. 2018. Při změně adresy po tomto termínu musí rodič předložit doklad o trvalém pobytu dítěte, doklad je zpoplatněn.

 

Formuláře k zápisu (Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, Žádost zákonných zástupců o předčasný nástup povinné školní docházky dítěte, Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky dítěte) budou zveřejněny na stránkách školy v sekci Ke stažení/Základní informace/Přijímací řízení.

https://www.zstylova.cz/dokumenty-ke-stazeni/

 

Den otevřených dveří v 1. třídách se uskuteční v pátek 16. března 2018 od 8,00 do 11,40 hod.

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí

Covid ve školách aneb Kdo o čem rozhoduje?

Kamarádi z hmyzí říše

Poznáváme přírodní živly

Připomínka Dne válečných veteránů 11.11.2021