Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Zápis k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2018/2019 – losování pořadí nepřijatých žadatelů

Ředitel Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 46 a § 165 odst. 2 písm. e), zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), projednal všechny žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 přijatých v době zápisu 6.- 7. 4. 2018 a dle vydaných kritérií ze dne 14.3.2018 přijal ke dni 11.4. k základnímu vzdělávání v základní škole od 1. 9. 2018 celkem 71 žáků, a to ze spádového obvodu (46) nebo z města Písku a obcí s uzavřenou smlouvou o společném spádovém obvodu, kteří mají ve škole sourozence (25), na 71 volných míst. Do dne losování v období zápisu stanoveného školským zákonem (1.-30.4.) přijal k základnímu vzdělávání další 2 žáky ze spádového obvodu nebo z města Písku, kteří mají ve škole sourozence, na 2 uvolněná místa po přestupu žáků na jinou školu, a to v souladu s výše uvedenými kritérii.

 

Zbývajícím 12 žadatelům z města Písku a obcí s uzavřenou smlouvou o společném spádovém obvodu, kteří nemají ve škole sourozence, a 1 žadateli, který má bydliště mimo Písek, bude zasláno po ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a uplynutí lhůty k vyjádření se k podkladům tohoto řízení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Někteří žadatelé mají ale zájem obsadit do budoucna uvolněná místa do maximální kapacity (750), např. po odchodech žáků na víceletá gymnázia, vyřízení odkladů apod., proto ředitel školy v souladu se zásadou transparentnosti a vydanými kritérii přistoupil k losování, které stanoví pořadí, ve kterém budou postupně neúspěšní žadatelé oslovováni. Pokud to pořadí dovolí, jako poslední bude osloven neúspěšný žadatel s bydlištěm mimo Písek. Toto může proběhnout až ve chvíli, kdy bude toto uvolnění definitivní (závěr školního roku 2017/2018 – přípravný týden 2018/2019).

 

Pokud by nastala situace, že ředitel školy přijme do konce období pro zápis k základnímu vzdělávání (1.4.-30.4.) žádost o přijetí žáka, který má bydliště ve spádovém obvodu nebo v městě Písku a obci s uzavřenou smlouvou o společném spádovém obvodu, a který má ve škole sourozence, nebo přijme v průběhu školního roku žádost o přestup u žáka, který má bydliště ve spádovém obvodu nebo v městě Písku a obci s uzavřenou smlouvou o společném spádovém obvodu, a který má ve škole sourozence, má tento žadatel přednost ve smyslu těchto kritérií před níže uvedeným neúspěšným žadatelem.

 

 

Pořadí vylosovaných nepřijatých žadatelů dle registračních čísel:

 1. REG-JKT2018/32
 2. REG-JKT2018/63
 3. REG-JKT2018/03
 4. REG-JKT2018/95
 5. REG-JKT2018/10
 6. REG-JKT2018/85
 7. REG-JKT2018/26
 8. REG-JKT2018/49
 9. REG-JKT2018/91
 10. REG-JKT2018/18
 11. REG-JKT2018/94
 12. REG-JKT2018/77

 

 1. REG-JKT2018/42

 

Za správnost:

 

Zástupce zřizovatele (Město Písek, odbor školství)              Ing. Andrea Klimešová

Zástupce Školské rady (za rodiče)                                        Ing. Jiří Morávek

Zástupce SRŽPŠ                                                                   Ing. Petr Vovesný

Vedení školy                                                                        Mgr. Bc. Pavel Koc

Mgr. Alice Bláhová

Stáhnout soubor

Další Aktuality

OČR

PF 2022

Participativní rozpočet ve škole – pobytové atrium

Vánoce na Tylovce e-katalog

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí