Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

11. mateřská škola se těší na děti

Vážení rodiče, milé děti,

 

informujeme Vás tímto o průběhu rekonstrukce 11. mateřské školy Na Ryšavce.

 

Jsme všichni moc rádi, že rekonstrukce probíhá dle plánu. V budově obou našich stávajících tříd jsou hotové vnitřní stavební úpravy (koupelny a WC, vzduchotechnika, výdejny včetně vybavení) a vyměněna okna. Navíc se podaří udělat i část fasády u hlavního vchodu včetně odstranění lešení. Je vymalováno a uklizeno bez nedodělků bránících v užívání.

 

Děti mohou nastoupit od pondělí 2.9.2019.

 

Práce budou pokračovat dle plánu zateplováním vně budovy B (třídy) a C (hospodářská budova) včetně střech. Stejně tak se začne pracovat uvnitř i vně na budově A (bývalá jeslová třída) a spojovacím krčku D. Tyto části by měly být hotové bez vad a nedodělků dle smlouvy do 15.10.2019. Bude samozřejmě zajištěna bezpečnost všech osob v areálu mateřské školy.

 

Školní zahrada bude v tomto období uzavřena a bude postupně uvolňována dle průběhu prací. Venkovní provoz a pobyt dětí na čerstvém vzduchu zajistí paní učitelky v okolí mateřské školy (les, louka) a hlavně na fotbalovém hřišti TJ Hradiště.

 

Dne 31.10.2019 by mělo dojít k řádnému ukončení a předání celého díla s uvedením do trvalého provozu.

 

Poděkování za mimořádné úsilí při přípravě zahájení školního roku 2019/2020 patří pracovníkům stavební firmy Vakustav i všem v mateřské škole, dále pak děkujeme za podporu osadnímu výboru a fotbalovému klubu.

 

Na webových stránkách Vás budeme průběžně informovat o dění v naší Mateřské škole.

 

Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na Vás a hlavně na děti.

 

Více informací Vám poskytneme na našich telefonních číslech:

11.MŠ –  382 281 778

vedoucí učitelka – 739 382 269

 

Bc. Jana Bednarčik, vedoucí učitelka

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy

Stáhnout soubor

    Image-5Image-8Image-7Image-6Image-3Image-2Image-169859748_481016372737182_5160468648560689152_n69763092_443740326202549_6465524311472996352_n

Další Aktuality

Roztančený podvečer Tylovky v Elimu 

Lerní příměstské tábory – ještě jeden termín :-)

Komentáře ředitele školy k dotazům a námětům z třídních schůzek dne 14.3.2022

Akce DUBEN, KVĚTEN

Karneval školní družiny

JARNÍ BRIGÁDA na školní zahradě