Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Škola, kde si každý najde svoje...

Dnes je pátek, 23. února, svátek má Matěj, gratulujeme!

5. Mateřská škola - Fűgnerovo nám. 47

Kontaktní údaje/Aktuality/O škole/Zaměstanci školy/Dokumenty ke stažení/Google mapa
5. Mateřská škola

Kontaktní údaje

Adresa:Fűgnerovo nám. 47
Telefon:+420 382 214 546
Mobil:+420 739 382 267
E-mail:5.ms@zstylova.cz

Nejnovější aktuality mateřské školy

Jahůdky v domovince

Aktuality 5. MŠ 1.1.2018

Jahůdky pečou cukroví

Aktuality 5. MŠ 1.1.2018

Sluníčka pečou cukroví

Aktuality 5. MŠ 1.1.2018

Plaváčci ze Sluníček

Aktuality 5. MŠ 1.1.2018

O naší mateřské škole

Naše mateřská škola leží blízko středu města v klidnějším prostředí u městského parku. Škola má dlouholetou tradici, byla zřízena již v roce 1948 z bývalého Satlerova domu. V roce 1983 byl její provoz přerušen z důvodu provedení rozsáhlých rekonstrukcí. Původní budova byla zmodernizována a doplněna přístavbou další budovy v zahradě školy. K opětnému otevření a uvedení do provozu došlo v roce 1987.
Ve dvou propojených budovách jsou čtyři třídy s celodenním provozem, kam jsou přijímány děti od tří let a rozdělené do tříd podle věku. Po dohodě s učitelkami mohou rodiče své děti přivádět podle potřeby v průběhu celého dne.

 

K mateřské škole patří zahrada s nerovným terénem, vybavená pískovišti, houpačkami, skluzavkami, zahradním domečkem, šplhadly, velkou tabulí, prolézačkami a různými doplňky ke hrám dětí. V letních měsících děti využívají nafukovací bazénky na osvěžení, v zimním období pak nerovnost terénu k bobování, klouzání a různým zimním hrám.

 

V mateřské škole pracujeme podle Rámcového výchovného programu pro předškolní vzdělávání, snažíme se vytvářet podmínky pro spokojený pobyt dětí, založený na vzájemné důvěře a respektování druhého, rozvíjíme tvořivost dítěte různými pracovními činnostmi, posilujeme jeho sebejistotu a zdravé sebevědomí.

 

Děti mají v průběhu dne dostatek spontánního pohybu i odpočinku. Veškeré činnosti v mateřské škole vycházejí z přirozené dětské zvídavosti a jsou prováděny formou her a různých činností.

 

Celým dnem prolínají volné hry, vyprávění příběhů a pohádek, kreslení, malování, modelování, zpívání, hry na dětské hudební nástroje a cvičení.

 

Chodíme s dětmi do divadla, na výlety, exkurze, výstavy, připravujeme pro ně zábavné programy a soutěže. Když sluníčko počátkem června ukáže svoji sílu, jedeme s dětmi na ozdravný pobyt v přírodě.

Předškolní děti mohou navštěvovat za úplatu kurzy anglického jazyka, vedené lektorkou, nebo Rytmické krůčky – hudebně pohybové činnosti, na které pro starší děti navazuje hra na zobcovou flétnu.

Adaptační období, kdy si děti zvykají na nové prostředí, mohou absolvovat před nástupem do mateřské školy i s rodiči.

Na škole pracují zkušené logopedické asistentky, které celoročně pracují s dětmi s vadnou výslovností.

Předškolní děti mají 10 lekcí plaveckého výcviku a pravidelně se zapojují do výtvarných soutěží, kde už mnohokrát byli za dobré umístění odměněny.

Celý kolektiv mateřské školy se snaží vytvářet takové prostředí, kde se děti budou cítit bezpečně a spokojeně a kam se budou rády vracet.

Dokumenty ke stažení

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro šk. rok 2017/2018 (10.5.2017)
Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky (6.3.2017)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2017 – 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek (24.4.2017)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2017 – 5. MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek (24.4.2017)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2017 – 9. MŠ, Alšova 1930, Písek (24.4.2017)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2017 – Křesťanská MŠ, Dobrovského 672, Písek (24.4.2017)
Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání 2017 – 11. mateřská škola ul. Na Ryšavce, Písek (23.4.2017)
Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání 2017 – 5. mateřská škola Fügnerovo nám., Písek (23.4.2017)
Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání 2017 – 9. mateřská škola Alšova ul., Písek (23.4.2017)
Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání 2017 – Křesťanská mateřská škola Dobrovského ul., Písek (23.4.2017)
Žádost o odklad PŠD pro šk. rok 2017-2018 (6.2.2017)
Žádost o předčasný nástup PŠD pro šk. rok 2017-2018 (6.2.2017)
Žádost o přijetí žáka do 1. ročníku k plnění PŠD pro šk. rok 2017-2018 (6.2.2017)

Zaměstanci školy

Vedoucí učitelka:Habartová Marcela
Pedagogické pracovnice:Bláhová Veronika
Janovská Eva
Maturová Martina
Němcová Ivana
Nováková Vladimíra
Rynešová Vendula DiS.
Bc. Vyhlídková Anna
Chůva:Hladká Sovie
Kuchařka:Kadlecová Ludmila
Uklízečky:Stupková Pavla
Soukupová Martina
Školník:Zechmeister Karel
Pradlena:Jonášová Zdena

Kde nás najdete?

Kontaktní údaje/Aktuality/O škole/Zaměstanci školy/Dokumenty ke stažení/Google mapa