Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Prázdninová manéž za


Hurááááááááááá!5. Mateřská škola - Fűgnerovo nám. 47

Kontaktní údaje/Aktuality/O škole/Zaměstanci školy/Dokumenty ke stažení/Google mapa
5. Mateřská škola

Kontaktní údaje

Adresa:Fűgnerovo nám. 47
Telefon:+420 382 214 546
Mobil:+420 739 382 267
E-mail:5.ms@zstylova.cz

Nejnovější aktuality mateřské školy

Oslava ve Zvonečku – Anička

Aktuality 5. MŠ 30.7.2019

Pohled MŠMT na spaní v mateřské škole

Aktuality 11. MŠ 25.6.2019

Sluníčka a děti z Naděje

Aktuality 5. MŠ 15.6.2019

O naší mateřské škole

Naše mateřská škola leží blízko středu města v klidnějším prostředí u městského parku. Škola má dlouholetou tradici, byla zřízena již v roce 1948 z bývalého Satlerova domu. V roce 1983 byl její provoz přerušen z důvodu provedení rozsáhlých rekonstrukcí. Původní budova byla zmodernizována a doplněna přístavbou další budovy v zahradě školy. K opětnému otevření a uvedení do provozu došlo v roce 1987.
Ve dvou propojených budovách jsou čtyři třídy s celodenním provozem, kam jsou přijímány děti od tří let a rozdělené do tříd podle věku. Po dohodě s učitelkami mohou rodiče své děti přivádět podle potřeby v průběhu celého dne.

 

K mateřské škole patří zahrada s nerovným terénem, vybavená pískovišti, houpačkami, skluzavkami, zahradním domečkem, šplhadly, velkou tabulí, prolézačkami a různými doplňky ke hrám dětí. V letních měsících děti využívají nafukovací bazénky na osvěžení, v zimním období pak nerovnost terénu k bobování, klouzání a různým zimním hrám.

 

V mateřské škole pracujeme podle Rámcového výchovného programu pro předškolní vzdělávání, snažíme se vytvářet podmínky pro spokojený pobyt dětí, založený na vzájemné důvěře a respektování druhého, rozvíjíme tvořivost dítěte různými pracovními činnostmi, posilujeme jeho sebejistotu a zdravé sebevědomí.

 

Děti mají v průběhu dne dostatek spontánního pohybu i odpočinku. Veškeré činnosti v mateřské škole vycházejí z přirozené dětské zvídavosti a jsou prováděny formou her a různých činností.

 

Celým dnem prolínají volné hry, vyprávění příběhů a pohádek, kreslení, malování, modelování, zpívání, hry na dětské hudební nástroje a cvičení.

 

Chodíme s dětmi do divadla, na výlety, exkurze, výstavy, připravujeme pro ně zábavné programy a soutěže. Když sluníčko počátkem června ukáže svoji sílu, jedeme s dětmi na ozdravný pobyt v přírodě.

Předškolní děti mohou navštěvovat za úplatu kurzy anglického jazyka, vedené lektorkou, nebo Rytmické krůčky – hudebně pohybové činnosti, na které pro starší děti navazuje hra na zobcovou flétnu.

Adaptační období, kdy si děti zvykají na nové prostředí, mohou absolvovat před nástupem do mateřské školy i s rodiči.

Na škole pracují zkušené logopedické asistentky, které celoročně pracují s dětmi s vadnou výslovností.

Předškolní děti mají 10 lekcí plaveckého výcviku a pravidelně se zapojují do výtvarných soutěží, kde už mnohokrát byli za dobré umístění odměněny.

Celý kolektiv mateřské školy se snaží vytvářet takové prostředí, kde se děti budou cítit bezpečně a spokojeně a kam se budou rády vracet.

Dokumenty ke stažení

2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 11. MŠ, Na Ryšavce 241 (4.4.2019)
2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 5. MŠ, Fügnerovo nám. 47 (4.4.2019)
2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 9. MŠ, Alšova 1930 (4.4.2019)
2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Křesťanská MŠ, Alšova 2701 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 5. MŠ, Fügnerovo nám. 47 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 11. MŠ, Na Ryšavce 241 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 9. MŠ, Alšova 1930 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Křesťanská MŠ, Alšova 2701 (4.4.2019)
Harmonogram přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019 pro rodiče a žáky (20.12.2018)
Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2019/2020 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky (11.3.2019)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Písek (8.1.2019)
Obecně závazná vyhláška č.2 2017, kterou se stanoví části školských obvodů základních škol zřízených městem Písek (7.1.2018)
Plán výchovného poradenství pro školní rok 2018/2019 (1.10.2018)
ŽÁDOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE ve školním roce 2019/2020 (11.3.2019)
Žádost zákonných zástupců o předčasný nástup povinné školní docházky dítěte od školního roku 2019/2020 (11.3.2019)
Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 (11.3.2019)

Zaměstanci školy

Vedoucí učitelka:Habartová Marcela
Pedagogické pracovnice:Bláhová Veronika
Bartošová Olga
Janovská Eva
Maturová Martina
Němcová Ivana
Rynešová Vendula DiS.
Bc. Vyhlídková Anna
Asistentka pedagoga:Hladíková Martina
Kuchařka:Kadlecová Ludmila
Uklízečky:Stupková Pavla
Říhová Martina
Školník:Zechmeister Karel
Pradlena:Jonášová Zdena

Kde nás najdete?

Kontaktní údaje/Aktuality/O škole/Zaměstanci školy/Dokumenty ke stažení/Google mapa