Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

5. Mateřská škola - Fűgnerovo nám. 47

Kontaktní údaje/Aktuality/O škole/Zaměstanci školy/Dokumenty ke stažení/Google mapa
5. Mateřská škola

Kontaktní údaje

Adresa:Fűgnerovo nám. 47
Telefon:+420 382 214 546
Mobil:+420 739 382 267
E-mail:5.ms@zstylova.cz

Nejnovější aktuality mateřské školy

Stávka 27. 11. 2023 potvrzena

Aktuality 11. MŠ 22.11.2023

Potvrzení stávky v pondělí 27.11.2023

Aktuality 11. MŠ 22.11.2023

Tylovka a stávka

Aktuality 11. MŠ 20.11.2023

Naše Kuřátka

Aktuality 5. MŠ 19.11.2023

O naší mateřské škole

Naše mateřská škola leží blízko středu města v klidnějším prostředí u městského parku. Škola má dlouholetou tradici, byla zřízena již v roce 1948 z bývalého Satlerova domu. V roce 1983 byl její provoz přerušen z důvodu provedení rozsáhlých rekonstrukcí. Původní budova byla zmodernizována a doplněna přístavbou další budovy v zahradě školy. K opětnému otevření a uvedení do provozu došlo v roce 1987.
Ve dvou propojených budovách jsou čtyři třídy s celodenním provozem, kam jsou přijímány děti od tří let a rozdělené do tříd podle věku. Po dohodě s učitelkami mohou rodiče své děti přivádět podle potřeby v průběhu celého dne.

 

K mateřské škole patří zahrada s nerovným terénem, vybavená pískovišti, houpačkami, skluzavkami, zahradním domečkem, šplhadly, velkou tabulí, prolézačkami a různými doplňky ke hrám dětí. V letních měsících děti využívají nafukovací bazénky na osvěžení, v zimním období pak nerovnost terénu k bobování, klouzání a různým zimním hrám.

 

V mateřské škole pracujeme podle Rámcového výchovného programu pro předškolní vzdělávání, snažíme se vytvářet podmínky pro spokojený pobyt dětí, založený na vzájemné důvěře a respektování druhého, rozvíjíme tvořivost dítěte různými pracovními činnostmi, posilujeme jeho sebejistotu a zdravé sebevědomí.

 

Děti mají v průběhu dne dostatek spontánního pohybu i odpočinku. Veškeré činnosti v mateřské škole vycházejí z přirozené dětské zvídavosti a jsou prováděny formou her a různých činností.

 

Celým dnem prolínají volné hry, vyprávění příběhů a pohádek, kreslení, malování, modelování, zpívání, hry na dětské hudební nástroje a cvičení.

 

Chodíme s dětmi do divadla, na výlety, exkurze, výstavy, připravujeme pro ně zábavné programy a soutěže. Když sluníčko počátkem června ukáže svoji sílu, jedeme s dětmi na ozdravný pobyt v přírodě.

Předškolní děti mohou navštěvovat za úplatu kurzy anglického jazyka, vedené lektorkou, nebo Rytmické krůčky – hudebně pohybové činnosti, na které pro starší děti navazuje hra na zobcovou flétnu.

Adaptační období, kdy si děti zvykají na nové prostředí, mohou absolvovat před nástupem do mateřské školy i s rodiči.

Na škole pracují zkušené logopedické asistentky, které celoročně pracují s dětmi s vadnou výslovností.

Předškolní děti mají 10 lekcí plaveckého výcviku a pravidelně se zapojují do výtvarných soutěží, kde už mnohokrát byli za dobré umístění odměněny.

Celý kolektiv mateřské školy se snaží vytvářet takové prostředí, kde se děti budou cítit bezpečně a spokojeně a kam se budou rády vracet.

Dokumenty ke stažení

Zaměstanci školy

Vedoucí učitelka:Habartová Marcela
Pedagogické pracovnice:Bláhová Veronika
Dlouhá Alena DiS.
Hladíková Martina
Maturová Martina
Němcová Ivana
Rynešová Vendula DiS.
Bc. Vyhlídková Anna
Asistentka pedagoga:Lidinská Zdeňka
Mazancová Marie
Školní asistentka:Mazancová Marie
Kuchařka:Lejčarová Barbora
Uklízečky:Stupková Pavla
Václavíková Markéta
Školník:Bitto Vojtěch
Pradlena:Linerová Martina

Kde nás najdete?

Kontaktní údaje/Aktuality/O škole/Zaměstanci školy/Dokumenty ke stažení/Google mapa