Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

5. Mateřská škola - Fűgnerovo nám. 47

Kontaktní údaje/Aktuality/O škole/Zaměstanci školy/Dokumenty ke stažení/Google mapa
5. Mateřská škola

Kontaktní údaje

Adresa:Fűgnerovo nám. 47
Telefon:+420 382 214 546
Mobil:+420 739 382 267
E-mail:5.ms@zstylova.cz

Nejnovější aktuality mateřské školy

Aktivity pro předškoláky 15. 1. 2021

Aktuality 5. MŠ 15.1.2021

Aktivity pro předškoláky 14. 1. 2021

Aktuality 5. MŠ 14.1.2021

Aktivity pro předškoláky 13. 1. 2021

Aktuality 5. MŠ 13.1.2021

Aktivity pro předškoláky 12. 1. 2021

Aktuality 5. MŠ 12.1.2021

Aktivity pro předškoláky 11. 1. 2021

Aktuality 5. MŠ 11.1.2021

O naší mateřské škole

Naše mateřská škola leží blízko středu města v klidnějším prostředí u městského parku. Škola má dlouholetou tradici, byla zřízena již v roce 1948 z bývalého Satlerova domu. V roce 1983 byl její provoz přerušen z důvodu provedení rozsáhlých rekonstrukcí. Původní budova byla zmodernizována a doplněna přístavbou další budovy v zahradě školy. K opětnému otevření a uvedení do provozu došlo v roce 1987.
Ve dvou propojených budovách jsou čtyři třídy s celodenním provozem, kam jsou přijímány děti od tří let a rozdělené do tříd podle věku. Po dohodě s učitelkami mohou rodiče své děti přivádět podle potřeby v průběhu celého dne.

 

K mateřské škole patří zahrada s nerovným terénem, vybavená pískovišti, houpačkami, skluzavkami, zahradním domečkem, šplhadly, velkou tabulí, prolézačkami a různými doplňky ke hrám dětí. V letních měsících děti využívají nafukovací bazénky na osvěžení, v zimním období pak nerovnost terénu k bobování, klouzání a různým zimním hrám.

 

V mateřské škole pracujeme podle Rámcového výchovného programu pro předškolní vzdělávání, snažíme se vytvářet podmínky pro spokojený pobyt dětí, založený na vzájemné důvěře a respektování druhého, rozvíjíme tvořivost dítěte různými pracovními činnostmi, posilujeme jeho sebejistotu a zdravé sebevědomí.

 

Děti mají v průběhu dne dostatek spontánního pohybu i odpočinku. Veškeré činnosti v mateřské škole vycházejí z přirozené dětské zvídavosti a jsou prováděny formou her a různých činností.

 

Celým dnem prolínají volné hry, vyprávění příběhů a pohádek, kreslení, malování, modelování, zpívání, hry na dětské hudební nástroje a cvičení.

 

Chodíme s dětmi do divadla, na výlety, exkurze, výstavy, připravujeme pro ně zábavné programy a soutěže. Když sluníčko počátkem června ukáže svoji sílu, jedeme s dětmi na ozdravný pobyt v přírodě.

Předškolní děti mohou navštěvovat za úplatu kurzy anglického jazyka, vedené lektorkou, nebo Rytmické krůčky – hudebně pohybové činnosti, na které pro starší děti navazuje hra na zobcovou flétnu.

Adaptační období, kdy si děti zvykají na nové prostředí, mohou absolvovat před nástupem do mateřské školy i s rodiči.

Na škole pracují zkušené logopedické asistentky, které celoročně pracují s dětmi s vadnou výslovností.

Předškolní děti mají 10 lekcí plaveckého výcviku a pravidelně se zapojují do výtvarných soutěží, kde už mnohokrát byli za dobré umístění odměněny.

Celý kolektiv mateřské školy se snaží vytvářet takové prostředí, kde se děti budou cítit bezpečně a spokojeně a kam se budou rády vracet.

Dokumenty ke stažení

Zaměstanci školy

Vedoucí učitelka:Habartová Marcela
Pedagogické pracovnice:Bláhová Veronika
Hladíková Martina
Janovská Eva
Maturová Martina
Němcová Ivana
Rynešová Vendula DiS.
Bc. Vyhlídková Anna
Asistentka pedagoga:Dlouhá Alena DiS.
Lidinská Zdeňka
Školní asistentka:Ing. Bílková Markéta
Kuchařka:Kadlecová Ludmila
Uklízečky:Stupková Pavla
Václavíková Markéta
Školník:Zechmeister Karel
Pradlena:Jonášová Zdena

Kde nás najdete?

Kontaktní údaje/Aktuality/O škole/Zaměstanci školy/Dokumenty ke stažení/Google mapa