Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

GDPR – informace o ochraně osobních údajů ve škole a školském zařízení

Dobrý den,

na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, vydávám jako statutární orgán školy Směrnici k ochraně osobních údajů.

Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji, pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání osobních údajů. Směrnice rovněž upravuje některé povinnosti školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji. Tato směrnice dále upravuje pravidla pro zachování zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelové omezení, minimalizaci údajů, přesnost, omezené uložení, důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů zpracovávajících osobní data/údaje v rámci organizace. Jejím účelem je zajistit soulad s GDPR a prokázání naplnění všech principů a požadavků GDPR.

 

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy. Směrnice je závazná i pro další osoby, které mají se školou jiný právní vztah (smlouva o dílo, nájemní smlouva) a které se zavázaly postupovat podle této směrnice.

 

Směrnici , Zásady ochrany osobních údajů, Souhlasy a Žádosti subjektu údajů ve všech verzích naleznete v sekci Ke stažení/GDPR https://www.zstylova.cz/dokumenty-ke-stazeni.

 

Ochraně osobních údajů jsme vždy věnovali náležitou pozornost. Průběžně poučujeme všechny zaměstnance, kontrolujeme dodržování směrnice i zásad.

 

Škola nakládá a zpracovává pouze osobní údaje, které  souvisejí s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců žáků v souladu se zákonem, související s identifikací žáka ze zákona, jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti, ochranu oprávněných zájmů školy nebo ve veřejném zájmu a nebo k jejichž zpracování získala souhlas subjektu údajů.

 

Škola při nakládání a zpracovávání osobních údajů aktivně spolupracuje s pověřencem pro ochranu osobních údajů. Pověřenec je zaměstnancem Městského úřadu Písek. Je uzavřena Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je také kontaktní osobou pro subjekty osobních údajů.

 

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Markéta Maříková, kancelář úřadu Budovcova 207, Písek, tel.: +420 382 330 774 / fax: +420 382 330 550, e-mail: marketa.marikova@mupisek.cz .

 

Povinnosti pověřence pro ochranu osobních údajů:

  • poskytování informací a poradenství správci,
  • monitorování souladu s GDPR,
  • poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování dle článku 35 GDPR,
  • spolupráce s dozorovým úřadem,
  • působení jako kontaktní místo pro dozorový orgán.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů řeší uplatňování práv subjektů údajů v součinnosti s ředitelem školy.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Směrnice k ochraně osobních údajů 05-2018Stáhnout soubor

Dokumenty ke staženíPřejít na stránku

Další Aktuality

Zápis z losování nepřijatých žadatelů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ze dne 15. 4. 2024

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Pozvání na Dny otevřených dveří

AKCE – Květen

Seznam žadatelů/lek/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Václav žije!