Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Dnes je úterý, 24. listopadu, svátek má Emílie, gratulujeme!

Počasí

GDPR – informace o ochraně osobních údajů ve škole a školském zařízení

Dobrý den,

na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), vydávám jako statutární orgán školy Směrnici k ochraně osobních údajů.

Tato směrnice upravuje postupy školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji, pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání osobních údajů. Směrnice rovněž upravuje některé povinnosti školy, jejích zaměstnanců, případně dalších osob při nakládání s osobními údaji. Tato směrnice dále upravuje pravidla pro zachování zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelové omezení, minimalizaci údajů, přesnost, omezené uložení, důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů zpracovávajících osobní data/údaje v rámci organizace. Jejím účelem je zajistit soulad s GDPR a prokázání naplnění všech principů a požadavků GDPR.

 

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy. Směrnice je závazná i pro další osoby, které mají se školou jiný právní vztah (smlouva o dílo, nájemní smlouva) a které se zavázaly postupovat podle této směrnice.

 

Směrnici i Zásady ochrany osobních údajů ve verzi pro zaměstnance a děti, žáky, zákonné zástupce a ostatní naleznete v sekci Ke stažení/Legislativa/Směrnice.

 

Ochraně osobních údajů jsme vždy věnovali náležitou pozornost. Doplnili jsme nově dosud platnou Směrnici o ochraně osobních údajů, doplnili Zásady ochrany osobních údajů, poučili všechny zaměstnance, zkontrolovali a doplnili všechny smlouvy.

 

Škola nakládá a zpracovává pouze osobní údaje, které  souvisejí s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců žáků v souladu se zákonem, související s identifikací žáka ze zákona, jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti, ochranu oprávněných zájmů školy nebo ve veřejném zájmu a nebo k jejichž zpracování získala souhlas subjektu údajů.

 

Právě proto domů dostáváte k prostudování a podpisu Souhlas se zpracováním osobních údajů. Prosíme Vás o jeho doplnění/úpravu a podpis. Doba poskytnutí souhlasu (5 let u MŠ, 10 let u ZŠ) je specifikována jako nejdelší možná v případě průběhu předškolního (od 2 do 7 let) nebo základního vzdělávání (1.-9. třída včetně možnosti pokračovat ve školní docházce 10. rokem).

 

Škola při nakládání a zpracovávání osobních údajů aktivně spolupracuje s pověřencem pro ochranu osobních údajů. Pověřenec je zaměstnancem Městského úřadu Písek. Je uzavřena Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je také kontaktní osobou pro subjekty osobních údajů.

 

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Markéta Kemrová, kancelář úřadu Budovcova 207, Písek, tel.: +420 382 330 774 / fax: +420 382 330 550, e-mail: marketa.kemrova@mupisek.cz .

 

Povinnosti pověřence pro ochranu osobních údajů:

  • poskytování informací a poradenství správci,
  • monitorování souladu s GDPR,
  • poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování dle článku 35 GDPR,
  • spolupráce s dozorovým úřadem,
  • působení jako kontaktní místo pro dozorový orgán.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů řeší uplatňování práv subjektů údajů v součinnosti s ředitelem školy.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Směrnice k ochraně osobních údajů 05-2018Stáhnout soubor

Dokumenty ke staženíPřejít na stránku

Další Aktuality

Pravěký messenger funguje

Pokyny pro 1. a 2. třídy od 18.11.2020

PRAVĚKÝ MESSENGER NA TYLOVCE

Tablety pro podporu distanční výuky pro žáky

Na objednávky oblečení Tylovka jen už jen týden…

Kdo vám může ještě v Písku pomoci?