Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Svobodný přístup k informacím

Informace podle čl. 4 Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím najdete zde a v jednotlivých složkách našich stránek, např. ve Výroční zprávě o činnosti školy.

 

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace podle pokynu MŠMT podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Celý dokument naleznete v sekci Ke stažení > Legislativa > Směrnice > Směrnice o svobodném přístupu k informacím.