Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Prázdninová manéž za


Hurááááááááááá!Dokumenty ke stažení

Základní informace/Multimédia/Projekty a granty/Legislativa/Akce školy/Školní jídelna
Veřejné zakázky/Formuláře/Školní poradenské pracoviště

Základní informace - dokumenty ke stažení

2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 11. MŠ, Na Ryšavce 241 (4.4.2019)
2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 5. MŠ, Fügnerovo nám. 47 (4.4.2019)
2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 9. MŠ, Alšova 1930 (4.4.2019)
2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Křesťanská MŠ, Alšova 2701 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 5. MŠ, Fügnerovo nám. 47 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 11. MŠ, Na Ryšavce 241 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 9. MŠ, Alšova 1930 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Křesťanská MŠ, Alšova 2701 (4.4.2019)
Harmonogram přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019 pro rodiče a žáky (20.12.2018)
Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2019/2020 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky (11.3.2019)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Písek (8.1.2019)
Obecně závazná vyhláška č.2 2017, kterou se stanoví části školských obvodů základních škol zřízených městem Písek (7.1.2018)
Plán výchovného poradenství pro školní rok 2018/2019 (1.10.2018)
ŽÁDOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE ve školním roce 2019/2020 (11.3.2019)
Žádost zákonných zástupců o předčasný nástup povinné školní docházky dítěte od školního roku 2019/2020 (11.3.2019)
Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 (11.3.2019)

Multimédia - dokumenty ke stažení

Žádné dokumenty ke stažení.

Projekty a granty - dokumenty ke stažení

Žádné dokumenty ke stažení.

Legislativa - dokumenty ke stažení

Akce školy - dokumenty ke stažení

Žádné dokumenty ke stažení.

Školní jídelna - dokumenty ke stažení

Veřejné zakázky - dokumenty ke stažení

Žádné dokumenty ke stažení.

Žádné dokumenty ke stažení.

Formuláře - dokumenty ke stažení

Malý komentář k vyplnění dotazníku:

V osobním dotazníku vyplňte vše, co je možné. Především však chronologicky průběh dosavadního zaměstnání, co nejvíce podrobněji, včetně evidence na ÚP. Vyplněný osobní dotazník spolu se strukturovaným životopisem, prosím zašlete prostřednictvím e-mailu, případně osobně zaneste na mzdovou účtárnu školy.

Žádné dokumenty ke stažení.

Školní poradenské pracoviště - dokumenty ke stažení

Základní informace/Multimédia/Projekty a granty/Legislativa/Akce školy/Školní jídelna
Veřejné zakázky/Formuláře/Školní poradenské pracoviště