Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Dnes je neděle, 16. prosince, svátek má Albína, gratulujeme!

Dokumenty ke stažení

Základní informace/Multimédia/Projekty a granty/Legislativa/Akce školy/Školní jídelna
Veřejné zakázky/Formuláře/Školní poradenské pracoviště

Základní informace - dokumenty ke stažení

Dodatek č.1 Kritéria k přijímáni dětí do MŠ 2018 (2.5.2018)
Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky pro šk. rok 2018/2019 (14.3.2018)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 11. MŠ (16.4.2018)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 5. MŠ 2018 (16.4.2018)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 9. MŠ 2018 (16.4.2018)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Křesťanská MŠ 2018 (16.4.2018)
Obecně závazná vyhláška č.1 2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Písek (7.1.2018)
Obecně závazná vyhláška č.2 2017, kterou se stanoví části školských obvodů základních škol zřízených městem Písek (7.1.2018)
Plán výchovného poradenství pro školní rok 2018/2019 (1.10.2018)
Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 (11.5.2018)
Seznam uchazečů/dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 (11.4.2018)
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 11. MŠ 2018 (16.4.2018)
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 5.MŠ 2018 (16.4.2018)
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 9.MŠ 2018 (16.4.2018)
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ KŘESŤANSKÁ MŠ 2018 (16.4.2018)

Multimédia - dokumenty ke stažení

Žádné dokumenty ke stažení.

Projekty a granty - dokumenty ke stažení

Žádné dokumenty ke stažení.

Legislativa - dokumenty ke stažení

Akce školy - dokumenty ke stažení

Žádné dokumenty ke stažení.

Školní jídelna - dokumenty ke stažení

Veřejné zakázky - dokumenty ke stažení

Formuláře - dokumenty ke stažení

Malý komentář k vyplnění dotazníku:

V osobním dotazníku vyplňte vše, co je možné. Především však chronologicky průběh dosavadního zaměstnání, co nejvíce podrobněji, včetně evidence na ÚP. Vyplněný osobní dotazník spolu se strukturovaným životopisem, prosím zašlete prostřednictvím e-mailu, případně osobně zaneste na mzdovou účtárnu školy.

Žádné dokumenty ke stažení.

Školní poradenské pracoviště - dokumenty ke stažení

Základní informace/Multimédia/Projekty a granty/Legislativa/Akce školy/Školní jídelna
Veřejné zakázky/Formuláře/Školní poradenské pracoviště