Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Škola, kde si každý najde svoje...

Dnes je pátek, 23. února, svátek má Matěj, gratulujeme!

Přijímací řízení

V souladu s ustanovením §46 odst. 1 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon v platném znění, zveřejňuje ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017.

Pracovní příležitosti ve škole

Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2017/2018 – Dodatek č. 1 ke Kritériím

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách 2017

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání v ZŠ J. K. tyla Písek na školní rok 2017/2018

Přijímací řízení – zápis do ZŠ

Dodatek č.1 ke Kritériím k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky

Informace k zápisu do ZŠ – harmonogram zamluvených termínů

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů na SŠ ve školním roce 2016/2017

Přijímací řízení na střední školy – ukázky testů 2017