Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Dnes je čtvrtek, 29. října, svátek má Silvie, gratulujeme!

Počasí

Přijímací řízení

V souladu s ustanovením §46 odst. 1 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon v platném znění, zveřejňuje ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

Rozdělení žáků 1. tříd

Informační brožura Jdeme do školy 2020/21

Pozvánka na schůzku rodičů žáků budoucích prvních tříd

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Kritéria a pokyny k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

11. mateřská škola na Hradišti je před zápisem v novém kabátě!

Seznam uchazečů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Zápis z losování žadatelů o přijeté dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 ze dne 14. 4. 2020

Informace k výsledkům zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Informace před zápisem do 1. tříd

Instrukce k zápisu do 1. třídy – Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2020-2021

1 2 3 6