Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Přijímací řízení

V souladu s ustanovením §46 odst. 1 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon v platném znění, zveřejňuje ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017.

Rozdělení 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 11.MŠ, Na Ryšavce 241, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 ze dne 24. 4. 2023

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 a pokyny k organizaci zápisu

Předběžné výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Informace před zápisem do 1. tříd

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2023/2024 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

1 2 3 9