Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Přijímací řízení

V souladu s ustanovením §46 odst. 1 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon v platném znění, zveřejňuje ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017.

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Předběžné výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Zápis k plnění povinné školní docházky – Pokyny po vyplnění elektronického předzápisu

Dodatek č. 1 – Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2021

Opatření obecné povahy

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Kdo vám může ještě v Písku pomoci?

Informace k přijímacímu řízení na střední školy a konzervatoře

Rozdělení žáků 1. tříd

1 2 3 7