Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Přijímací řízení

V souladu s ustanovením §46 odst. 1 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon v platném znění, zveřejňuje ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017.

Schůzka k přijímacímu řízení na střední školy pro rok 2022/2023

Školička pro budoucí prvňáčky

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 ze dne 11. 4. 2022

Předběžné výsledky zápisu do 1. tříd školy

Dodatek č.1 Kritérií k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2022/2023 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2022/2023 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Nabídka volného místa – francouzský jazyk

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

1 2 3 8