Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Škola, kde si každý najde svoje...

Hurá do školy!

Dnes je sobota, 18. ledna, svátek má Doubravka, gratulujeme!

Přijímací řízení

V souladu s ustanovením §46 odst. 1 a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon v platném znění, zveřejňuje ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017.

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a žádosti o přijetí 2018

Seznam uchazečů/dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Informace o výsledcích zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 – předběžná informace pro veřejnost

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Pracovní příležitosti ve škole

Oznámení o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2017/2018 – Dodatek č. 1 ke Kritériím

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách 2017

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání v ZŠ J. K. tyla Písek na školní rok 2017/2018

Přijímací řízení – zápis do ZŠ