Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace před zápisem do 1. tříd

Dnes jsme obdrželi od zřizovatele Města Písku výpis z registru obyvatel k 11.4.2023, kde jsou vypsané spádové děti a děti z obcí se společným spádovým obvodem.

 

Ve spádovém obvodu naší školy (aktuálně dle ROB, číslo se ještě může změnit)  je 115 šestiletých dětí a 24 dalších dalších dětí s odkladem z loňského školního roku, celkem tedy 139.

 

Ve škole bude v prvních třídách 77 volných míst a dalších 10-15 se dle odhadu uvolní po přestupech žáků na víceletá gymnázia (na jejich místa nebudeme moci přijmou děti dříve než o prázdninách).

 

Nelze odhadnout, kolik dětí letos požádá o odklad, ani kolik jich z celkového výše uvedeného počtu skutečně na zápis do školy přijde.

 

Lze odhadnout, že nebudeme schopni přijmout všechny obvodové děti a bude se losovat již v této skupině.

 

Lze také odhadnout, že nepřijmeme žádné nespádové dítě včetně dětí z obcí se smlouvou (mají možnost využít další/jiné spádové školy).

 

Ostatní písecké základní školy mají kapacity volnější.

 

 

Z tohoto důvodu doporučujeme:

 

1. Zvážit Tylovku jako školu první volby (u nespádových a obcí zcela jistě).

 

2. V případě Tylovky jako první volby zvážit i u spádových dětí podání žádosti ještě na jiné základní škole.

 

3. Přijít s už vyplněnou a vytištěnou online žádostí (jinak počítat s velkým zdržením na místě) a  dodržet přesně zvolené časy k zápisu.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Ladovská zima i na Tylovce

Nabídka volného místa na 11.MŠ Na Ryšavce trvá

Adventní kalendář KMŠ pro rodiny

Plán akcí KMŠ na prosinec 2023

Charitativní andílci nejen ve škole na jarmarku…

Stávka 27. 11. 2023 potvrzena