Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Podpora výuky

Národní plán doučování

Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky

Tablety pro podporu distanční výuky pro žáky

Kdo vám může ještě v Písku pomoci?

UčíTelka – procvičování i v mobilu a na tabletu

Pokyny pro první týden domácí výuky pro žáky školy a jejich rodiče

Pozvánka na třídní schůzky dne 19. 3. 2019 a schůzku třídních důvěrníků dne 14. 3. 2019

OZOBOT je tu pro nás/vás

Letní škola 2018 Tvořivé školy na Tylovce

Mezinárodní project Erasmus+ pokračoval v Písku u nás ve škole

Byli jsme v Rakousku – Seminář k projektu Matematech – matematickou cestou k technice

Projekt Erasmus+ pro Tylovku schválen