Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

EKO škola

Ekotým pekl perníčky na školní vánoční jarmark

Participativní rozpočet ve škole – pobytové atrium

Kamarádi z hmyzí říše

Ohlédnutí za distančním Ekotýmem

Ekoškola i letos

Údržba javorů před školou

Na kole po Písku bezpečně

Pěšky do školy?!

21.4.2019 Audit Ekoškoly

Akce Ekotýmu 2018

Hlavní úkoly Ekotýmu – plán 2018/19