Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Participativní rozpočet ve škole – pobytové atrium

V rámci letošního parcitipativního rozpočtu 2021 jsme s žáky ze školního parlamentu vymysleli a poté realizovali odpočinkový kout v jednom ze dvou atrií 2. stupně.
Byla vytvořena terasová podlaha a lavice z odolného modřínového dřeva.
Tento prostor je nedaleko šaten a bude sloužit jako odpočinkový kout o přestávkách, využitý bude i při hodinách např. na čtenářské dílny apod., samozřejmě pokud počasí dovolí.
Z rozpočtu města Písek šlo na akci 50 tis. Kč, zbytek byl uhrazen ze sponzorského daru firmy Ascend s.r.o. Praha.
Děkujeme všem.

Stáhnout soubor

    původní stav druhého atria312

Další Aktuality

Hezké léto všem!

Budoucí první třídy

Školní družina rozdávala radost v Domovince

Projekt MAP II Písecko napomáhá ke zlepšování kvality vzdělávání v regionu

TYLÁČEK VYHRÁL!!!

Informační brožura pro rodiče budoucích prvňáčků