Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Škola, kde si každý najde svoje...

Hurá do školy!

Dnes je pondělí, 30. března, svátek má Arnošt, gratulujeme!

Péče o mimořádně nadané děti

Péče o mimořádně nadané žáky v naší škole probíhá od roku 2006.

Pořádáme akce ve spolupráci s Mensou ČR.

Ve škole působí kroužek deskových her, v současné době vedený jako klub deskových her a robotiky (Mgr. Jana Mohňanská), dále pronajímáme prostory pro kroužek Věda nás baví (Mgr. Jana Mohňanská). Prostory pronajímáme také šachovému kroužku (Ing. Streďák 777769501).

K hlubšímu poznání možností práce s nadanými žáky přispívají mimo jiné semináře pořádané ve spolupráci a IPPP Praha a Centrem nadání Praha, které vyučující navštěvují.

Ve všech případech se vyučující snaží vyjít vstříc individuálním potřebám jednotlivců a podle nich upravit, rozšiřovat a prohlubovat obsah probíraného učiva v jednotlivých předmětech. Ve spolupráci s rodiči se daří do značné míry redukovat výchovné, emoční a sociální obtíže, které jsou častou součástí osobnosti mimořádně nadaných žáků.

Odbornou supervizi zajišťuje PhDr. VLASTA HOŘÁNKOVÁ.