Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

11. Mateřská škola - Na Ryšavce 241

Kontaktní údaje/Aktuality/O škole/Zaměstanci školy/Dokumenty ke stažení/Google mapa
11. Mateřská škola

Kontaktní údaje

Adresa:Na Ryšavce 241, Písek

Telefon / pevné linky:
Vedoucí učitelka:384 971 046 nebo 382 281 778
Kuchyně:382 211 529
Školník:384 211 487
Třída 1 (patro):382 211 531
Třída 2 (přízemí):382 211 532

Telefon / mobil:
Mobil:+420 739 382 269
Třída 1 (patro):603 295 554
Třída 2 (přízemí):739 382 269
Školník:739 550 037
E-mail:11.ms@zstylova.cz

O naší mateřské škole

Mateřská škola byla uvedena do provozu v roce 1984.

Na počátku své existence byla projektována jako dvoutřídní s jedním oddělením jeslí. Po zrušení jeslí v roce 1991 až do roku 2003 fungovala jako trojtřídní.
V lednu 2003 se stala mateřská škola součástí ZŠ Josefa Kajetána Tyla.

MŠ je pavilónová škola sídlištního typu. Skládá se z jedné patrové a jedné přízemní budovy, které jsou vzájemně propojené. Její součástí je hospodářská budova, ve které se nachází školní kuchyně, prádelna a kanceláře.

Škola je umístěna v klidném, zdravém prostředí u lesa obklopena zahrádkami soukromých domků. Součástí mateřské školy je velká zahrada, přirozeně členěná, vybavená houpačkami, průlezkami, kolotočem a přístřešky.

Vzdělávání dětí je rozvíjeno přirozenou cestou prostřednictvím prožitků a praktických zkušeností dle „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“.

V doplňkových činnostech nabízíme „Seznamování s hrou na zobcovou flétnu“, cvičení jógy, výtvarné činnosti „Malí výtvarníci“, základy angličtiny pro starší děti, ozdravný program „Krásné zoubky“ a „Solná jeskyně“.

Mezi oblíbené formy, naplňující vzdělávání, které organizujeme v průběhu celého roku, patří turistické vycházky do lesa a k řece, opékání vuřtů, karneval, výlety, loučení se školáky, divadelní představení v MŠ, využíváme i představení z nabídky Centra kultury Písek, navštěvujeme výstavy v Prácheňkém muzeu i ve Sladovně, setkáváme se s žáky 1.třídy ZŠ, pořádáme besídky.

Výchova směřuje k tomu, aby se dítě cítilo dobře, chápalo a plně prožívalo svět kolem sebe, mělo chuť poznávat, přemýšlet a tvořit, bylo taktně uváděno do kulturní společnosti.

Celkový výchovný styl i uspořádání života v mateřské škole vychází z potřeb každého dítěte tak, aby dítě bylo spokojené a dobře se rozvíjelo.

Video pozvánka

Historie mateřské školy

Od roku 1946 se v obci Hradiště zřizovaly dětské žňové útulky, zřízené mateřské koly nebylo nožné uskutečnit pro malý počet dětí.

Teprve v roce 1949 stoupl v obci počet dětí předškolního věku a tím byl vytvořen předpoklad k jednání o dalším postupu. Žádost o povolení byla podána k ONV v Písku, bylo jí vyhověno a KNV v Českých Budějovicích schválil zřízení mateřské školy 4.listopadu 1949.

Byla vybrána hospodářská budova o třech místnostech v bývalém domě u Humpálů – Hradiště č.p.64. Vyžádala si však mnoho oprav, aby mohla sloužit požadovanému účelu.

Přesto byl dne 16.listopadu 1949 zahájen provoz pro 27 dětí, zpočátku  pouze jednoduchý provoz, teprve dne 1.března 1950 byla zavedená tzv.dvojitá docházka. V té době se dětem podávala pouze přesnídávka a svačina.

Ve školním roce 1950-1951 byla z šatny zřízena a nově vybavena  kuchyně.

Dne 21.10.1977 byla slavnostně otevřená adaptovaná mateřská škola v bývalé ZDŠ Hradiště č.p.61 – kapacita se navýšila na 35 dětí.

Ve školním roce 1982-1983 bylo v MŠ zapsáno už 50 dětí, provoz už byl na 2 oddělení, v únoru 1983 dokonce na 3 oddělení.

V tu dobu už budova přestávala vyhovovat a začala se stavět nová mateřská škola.

Ve školním roce 1983-1984 bylo už zapsáno 83 dětí.

 

Novodobá historie 11.mateřské školy

29.8.1984 byla, po dvou letech stavby, slavnostně otevřená nová budova 11.mateřské školy na Hradišti, Na Ryšavce 241.

Provoz byl zahájen ve dvou nových třídách a pro velký počet zájemců byly ještě další dvě  v původní budově, a z jeden pavilon byl určen pro oddělení jeslí.

Ve školním roce 1985-1986 musela být kapacita rozšířena na 5 oddělení MŠ.

Ve školním roce 1990-1991 přestává fungovat stará budova ve vsi, ze které je od 1.9.1990 stává Waldorfská škola.

K 1.9.1990 byl ukončen provoz jeslí a v budova Na Ryšavce se stává  trojtřídní.

V lednu 2003 přestává být MŠ samostatná a stává se součástí ZŠ J.K.Tyla v Písku.

Postupně ubývaly děti, v roce 2003 -2004 byl provoz snížen a od té doby jsou v provozu třídy dvě.

Nejnovější aktuality mateřské školy

Hledáme posilu do školní kuchyně

Aktuality 11. MŠ 16.5.2024

Derniéra pohádky O staré vrbě!

Aktuality 11. MŠ 15.5.2024

Dokumenty ke stažení

Zaměstanci školy

Vedoucí učitelka:Bc. Bednarčik Jana
Pedagogické pracovnice:Baumgartnerová Daria
Brožová Jana
Ing. Čechová Zuzana
Sládek Jan
Bc. Šrůt Jan
Žemličková Martina
Asistentka pedagoga:Bc. Závorková Kateřina, DiS.
Kuchařka:Sulková Zuzana
Uklízečka:Kvěšová Milada
Motyková Lenka
Školník:Kotalík Petr

Kde nás najdete?

Kontaktní údaje/Aktuality/O škole/Zaměstanci školy/Dokumenty ke stažení/Google mapa