Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Školská rada

Zápis z jednání školské rady 12. 10. 2023

Zápis z jednání školské rady 3. 4. 2023

Zápis o provedení a výsledcích voleb zástupců pedagogů do školské rady

Kandidátní listina pro volbu zástupců pedagogů do školské rady ZŠ J. K. Tyla Písek sestavená dne 30. 1. 2023

Volební shromáždění pedagogů

Zápis o provedení a výsledcích voleb zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady

Kandidátní listina pro volbu zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady ZŠ J. K. Tyla Písek sestavená dne 21. 11. 2022

Volební shromáždění zákonných zástupců nezletilých žáků – volby do školské rady

Zápis z jednání školské rady 13.10.2022

Zápis z jednání školské rady 30.8.2022