Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Úřední deska

Zápis z losování nepřijatých žadatelů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ze dne 15. 4. 2024

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Seznam žadatelů/lek/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Úprava ceny stravného pro cizí strávníky od 1. 2. 2024

Nabídka volného místa na 11.MŠ Na Ryšavce trvá

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 11.MŠ, Na Ryšavce 241, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2023/2024 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky