Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

9. Mateřská škola - Alšova 1930

Kontaktní údaje/Webové stránky/O škole/Zaměstanci školy/Dokumenty ke stažení/Google mapa
9. Mateřská škola

Kontaktní údaje

Adresa:Alšova 1930, Písek (v zahradách mezi Alšovou a Dobrovského ulicemi)
Mobil:+420 739 382 268
Vedoucí učitelka:+420 728 685 007
TŘÍDA KOŤATA:+420 603 295 430
TŘÍDA MEDVÍĎATA:+420 734 861 228
TŘÍDA SLŮŇATA:+420 739 382 268
TŘÍDA ŠTĚŇATA:+420 734 861 359
E-mail:9.ms@zstylova.cz
Web:www.9mspisek.cz

Webové stránky 9. mateřské školy www.9mspisek.cz

Více informací a aktualit naleznete na webových stránkách 9. mateřské školy www.9mspisek.cz

O naší mateřské škole

Prezentaci 9. mateřské školy stáhnete na našich stránkách přímo zde.

Naše mateřská škola byla otevřena 2.1.1975, původně jako spojené zařízení mateřské školy a jeslí.

Od 1.1.2003  je jedním z odloučených pracovišť právního subjektu ZŠ J.K.Tyla, který sdružuje základní školu a čtyři školy mateřské. V budově jeslí je dnes Křesťanská MŠ. K areálu patří samostatná budova výměníkové stanice a domek školníka. V suterénu je prádelna, sušárna, šatna žen, dílna školníka, kuchyně a k ní přilehlé sklady. V prvním a druhém poschodí jsou čtyři třídy se sociálním zařízením a šatny, tři místnosti sloužící jako ředitelna, kancelář a sborovna. V každém podlaží je mezi třídami malá kuchyňka k vydávání  jídla.

Všechny třídy jsou prostorné, s okny situovanými na jih. Interiér je vybaven moderním dětským nábytkem, jsou vytvořeny koutky pro děti. O výzdobu tříd se ve většině případů vkusně stará pedagogický kolektiv.

Kapacita mateřské školy je 100 dětí, od 1.9.2013 do roku 2015 bylo povoleno zvýšení kapacity na 112 dětí. Děti  jsou rozděleny do tříd podle věku. Názvy tříd určují obrázky umístěné vedle vstupu do třídy: Koťata, Štěňata, Medvíďata a Slůňata.

Mateřská škola se nachází uprostřed zahrad ve vnitrobloku zástavby rodinných domků. Tím je izolována od hluku na městských komunikacích, v její blízkosti není žádný výrobní závod ani podnikatelský subjekt znečisťující ovzduší. Areál je proto ideální pro děti trpící potížemi dýchacích cest a alergiemi. Děti do MŠ přicházejí z okolních sídlišť a přilehlých okolních domků. Přibližně 10% dětí je ze sociálně slabších rodin a multikulturního prostředí. V roce 2010 byla naše MŠ zařazena do rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním. V dalších letech se naše mateřská škola do programu nezařadila, ale i nadále se o inkluzivní vzdělávání snažíme.

Velká prostorná zahrada je rozdělena na dvě části. Ve vnitřní uzavřené části jsou dvě pískoviště, hřiště s betonovým povrchem a brankami na kopanou, zahradní domky, houpadla, průlezky, kolotoč a sprchy pro letní osvěžení. Přední průchodná část je také využívána pro pobyt dětí venku, jsou zde také dvě pískoviště, multifunkční věž, dvojhrazdí a šplhací síť, domeček, tabule na kreslení a travnaté hřiště s brankami na kopanou.

Zahrada nabízí velké možnosti pobytu dětí v každém ročním období. Výsadba vzrostlých stromů vytváří stinná zákoutí v letních měsících. Na zahradě pořádáme oslavy MDD a slavnosti na ukončení školního roku za účasti rodičů.

Umístění mateřské školy a lokalita, ve které se nachází, umožňuje mnoho vycházek do blízkého okolí – k řece, do lesa, po Sedláčkově stezce a nabízí četná pozorování v přírodě a pozorování přírodních jevů.

Dokumenty ke stažení

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 (5.5.2021)
Dodatek č.1 který upravuje dokument ze dne 5.3.2021 Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky (16.3.2021)
Dodatek č.2 který upravuje dokument č.j. ZSJKT/244/2021 ze dne 5.3.2021 Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky (9.4.2021)
Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky (5.3.2021)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek (24.4.2021)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se stanoví části školských obvodů základních škol zřízených městem Písek (24.2.2020)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se stanoví části školských obvodů mateřských škol zřízených městem Písek (24.2.2020)
Pokyny 2021 SŠ – podklady pro vyplnění přihlášky (11.1.2021)
Pokyny 2021 SŠ – základní informace (11.1.2021)
Pokyny 2021 SŠ – zápisový lístek vzor (11.1.2021)
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022 (24.4.2021)

Zaměstanci školy

Vedoucí učitelka:Bc. Kučerová Helena
Pedagogické pracovnice:Bc. Posekaná Olga
Holubová Eva
Horvatovičová Zuzana
Křížová Jitka
Luzumová Eva
Němečková Zuzana
Prokopová Jitka
Šilhanová Jana
Školní asistentka:Brůžková Soňa
Kuchařky:Oblouková Iveta
Šloufová Irena
Zechmeisterová Alena
Uklízečky:Ťupová Marta
Zachová Martina
Školník:Procházka Jaroslav

Kde nás najdete?

Kontaktní údaje/Webové stránky/O škole/Zaměstanci školy/Dokumenty ke stažení/Google mapa