Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Škola, kde si každý najde svoje...

Hurá do školy!

Dnes je pátek, 17. ledna, svátek má Vladislav, gratulujeme!

Historie školy

3.září 1990 zahájila svou činnost nejmladší základní škola v Písku, jejímž „patronem“ se stal, po jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze v březnu 1994, velký český spisovatel a dramatik Josef Kajetán Tyl. Už tehdy výběr jeho jména jakoby předznamenal, že škola svým tvořivým přístupem k výuce, laskavým humorem i náročností si chce zasloužit jméno tohoto významného literáta a jít v jeho stopách. Na návrh výběrové komise, složené z 9 zástupců učitelského Občanského fóra, byl ředitelem školy jmenován pan Mgr. Bc. Jaromír Hladký.

 

Od 1. 8.2011 převzal ředitelské místo pan Mgr. Bc. Pavel Koc, který do školy nastoupil v březnu roku 1997. Postupně zastával místa učitele angličtiny a biologie na 2. stupni, vyučoval angličtinu a obchodní korespondenci i na Střední škole managementu a služeb, která ve škole sídlila, byl šéfredaktorem školního časopisu, zakládajícím členem školního parlamentu, koordinátorem všech mezinárodních projektů a od roku 2001 také zástupcem ředitele.

 

Začínalo se vyučovat s 374 žaky v 17-ti třidách 1. – 7. ročníku. Ve školním roce 1998/1999 počet žaků kulminoval – to se již škola rozrostla na 31 třid, v nichž se učilo 759 žaků.

Po zváženi všech pro a proti se základní škola od 1. ledna 2003 sloučila se čtyřmi mateřskými školami (5. MŠ na Fügnerově náměstí, 9. MŠ v Alšově ulici, Křesťanskou MŠ v Dobrovského ulici a 11. MŠ na Hradišti ), čímž si vytvořila předpoklad optimálního počtu nově nastupujících prvňáčků, kteří usednou do lavic prvních třid spolu s ostatními z tzv. nespadových oblasti školy, a tím potažmo i optimálního naplněni třid druhého stupně.

V současné době usedá ve 29 třidách do lavic 720 žáků. Předpokládáme, že po zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 dojde k naplnění celkové kapacity 750 žáků.

 

Několik střípků z kroniky:

 • května 1990 se poprvé sešla pedagogická rada naši – budoucí školy. Slůvko budoucí je na místě správně. V květnu byla škola ještě staveništěm – v září se začalo učit v plném lesku.
 • září 1991 zahájila v budovách školy činnost ještě další škola – písecká pobočka Školy managementu a služeb Praha.
 • V březnu 1992 vyšlo první číslo dnešního školního časopisu „Tyláček“ s podtitulem Občasník žaků, učitelů a rodičů ZŠ v Tylově ulici. Mimochodem pojmenování Tyláček vzešel, jako mnoho dalších nápadů, od samotných žaků, nakonec ho vybrala první redakční rada. V teto době ještě na obálce chyběl znak školy – ten byl vybrán z mnoha dalších 21. ledna 1994. Navrhla jej tehdy žákyně 6.B Drahomíra Peklova a neodmyslitelnou součásti školy je dodnes.
 • – 29. dubna 1993 proběhla na škole první výstava výtvarných prací „Písecka paleta“ za aktivní účasti významných a známých píseckých výtvarníků – Františka Doubka, Jany Marešové, Marcely Uhrové. Byla ji založena dlouholetá tradice.
 • května 1995 se uskutečnila v Divadle Fráni Šrámka poprvé „Akademie“, jež byla dárkem žaků všem maminkám k jejich svátku. Další milá záležitost, která pokračuje i dnes.
 • června 1995 proběhla první „Zahradní slavnost“. Nešlo o žádnou divadelní hru, nýbrž byla to příležitost sejit se, popovídat si i zasoutěžit. Na tuto „Slavnost“ později navázaly absolventské plesy žaků devátých ročníků.
 • V červnu 1996 vybraní žáci jeli na první týdenní jazykový kurz v přírodě a jezdi i dnes, jen poměr němčinářů a angličtinářů se obrátil ve prospěch angličtinářů.
 • K září 1996 byla zřízena Rada školy.
 • Další pěkná tradice se zrodila počátkem prosince roku 1997 – žáci si mohli zakoupit a darovat pod stromeček první školní kalendář, vznikly výhradně dětskou rukou. Radost svým blízkým mohou touto cestou dělat dodnes.
 • Od vánočních prázdnin 1999 začaly měnit podobu naše šatny. Po výběrovém řízení vyhrály šatní skřínky firmy Hikor Písek (už neexistuje) a žáci si mohli začít připadat jako v amerických školních seriálech. Dnes naprosto běžná součást interiéru… Ve druhé místnosti, která po instalaci skříněk zůstala, byla zřízena školní družina.
 • Školní rok 2000/2001 započal další, pro žaky obohacující tradici mezinárodního projektu Sokrates – Comenius s názvem LIDE A TRADICE. Užasne téma, díky němuž jsme měli možnost navzájem poznávat tradice v Dánsku, Řecku, ale i ty naše.
 • V dubnu 2001 byli poprvé svoláni do školní knihovny zástupci každé třidy od pátého ročníku na slavnostní zasedaní školního parlamentu. Klobouk dolů před paní učitelkou Pobříslovou a její neutuchající energii, se kterou vymýšlí spolu s „parlamentem“ nove a nove akce dodnes!
 • Novinkou pro tento rok bylo konání 1. plesu absolventů 9. ročníků v červnu 2005. Rodiče i žáci byli spokojeni, a tak jako v pohádce – když vše dobře dopadlo, žili spokojeně až dodnes – i ples žije dodnes (doufejme, že si jen letos vybírá „time out“…
 • září 2005 začal novy školní rok. No, žádná novinka…, ale jeho zahájeni se tentokrát zúčastnil prezident ČR pan Václav Klaus a hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník.
 • V listopadu 2005 začala přístavba a rekonstrukce školní jídelny. Slavnostní otevření proběhlo listopadu 2006.
 • V roce 2006 byl zahájen tříletý 2. projekt Sokrates Comenius za účasti škol ze Slovenska, Španělska, Holandska, naši školy a pozorovatelem bylo Turecko. Tématem: IDEALNI ŠKOLNI ŘADY V IDEALNI EVROPSKE ŠKOLE.
 • října 2007 se v Divadle Pod čarou konala premiéra muzikálu „ O kočičím zpívání“. U diváků sklidil náš dramaticky kroužek obrovsky úspěch.
 • Od září 2008 se s přispěním EU začala měnit podoba starých hřišť před školou. 24. dubna 2009 byla slavnostně otevřena.

Almanach ke 20. výročí školy 1990-2010