Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Prázdninová manéž za


Hurááááááááááá!Historie školy

3.září 1990 zahájila svou činnost nejmladší základní škola v Písku, jejímž „patronem“ se stal, po jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze v březnu 1994, velký český spisovatel a dramatik Josef Kajetán Tyl. Už tehdy výběr jeho jména jakoby předznamenal, že škola svým tvořivým přístupem k výuce, laskavým humorem i náročností si chce zasloužit jméno tohoto významného literáta a jít v jeho stopách. Na návrh výběrové komise, složené z 9 zástupců učitelského Občanského fóra, byl ředitelem školy jmenován pan Mgr. Bc. Jaromír Hladký.

 

Od 1. 8.2011 převzal ředitelské místo pan Mgr. Bc. Pavel Koc, který do školy nastoupil v březnu roku 1997. Postupně zastával místa učitele angličtiny a biologie na 2. stupni, vyučoval angličtinu a obchodní korespondenci i na Střední škole managementu a služeb, která ve škole sídlila, byl šéfredaktorem školního časopisu, zakládajícím členem školního parlamentu, koordinátorem všech mezinárodních projektů a od roku 2001 také zástupcem ředitele.

 

Začínalo se vyučovat s 374 žaky v 17-ti třidách 1. – 7. ročníku. Ve školním roce 1998/1999 počet žaků kulminoval – to se již škola rozrostla na 31 třid, v nichž se učilo 759 žaků.

Po zváženi všech pro a proti se základní škola od 1. ledna 2003 sloučila se čtyřmi mateřskými školami (5. MŠ na Fügnerově náměstí, 9. MŠ v Alšově ulici, Křesťanskou MŠ v Dobrovského ulici a 11. MŠ na Hradišti ), čímž si vytvořila předpoklad optimálního počtu nově nastupujících prvňáčků, kteří usednou do lavic prvních třid spolu s ostatními z tzv. nespadových oblasti školy, a tím potažmo i optimálního naplněni třid druhého stupně.

V současné době usedá ve 29 třidách do lavic 720 žáků. Předpokládáme, že po zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 dojde k naplnění celkové kapacity 750 žáků.

 

Několik střípků z kroniky:

 • května 1990 se poprvé sešla pedagogická rada naši – budoucí školy. Slůvko budoucí je na místě správně. V květnu byla škola ještě staveništěm – v září se začalo učit v plném lesku.
 • září 1991 zahájila v budovách školy činnost ještě další škola – písecká pobočka Školy managementu a služeb Praha.
 • V březnu 1992 vyšlo první číslo dnešního školního časopisu „Tyláček“ s podtitulem Občasník žaků, učitelů a rodičů ZŠ v Tylově ulici. Mimochodem pojmenování Tyláček vzešel, jako mnoho dalších nápadů, od samotných žaků, nakonec ho vybrala první redakční rada. V teto době ještě na obálce chyběl znak školy – ten byl vybrán z mnoha dalších 21. ledna 1994. Navrhla jej tehdy žákyně 6.B Drahomíra Peklova a neodmyslitelnou součásti školy je dodnes.
 • – 29. dubna 1993 proběhla na škole první výstava výtvarných prací „Písecka paleta“ za aktivní účasti významných a známých píseckých výtvarníků – Františka Doubka, Jany Marešové, Marcely Uhrové. Byla ji založena dlouholetá tradice.
 • května 1995 se uskutečnila v Divadle Fráni Šrámka poprvé „Akademie“, jež byla dárkem žaků všem maminkám k jejich svátku. Další milá záležitost, která pokračuje i dnes.
 • června 1995 proběhla první „Zahradní slavnost“. Nešlo o žádnou divadelní hru, nýbrž byla to příležitost sejit se, popovídat si i zasoutěžit. Na tuto „Slavnost“ později navázaly absolventské plesy žaků devátých ročníků.
 • V červnu 1996 vybraní žáci jeli na první týdenní jazykový kurz v přírodě a jezdi i dnes, jen poměr němčinářů a angličtinářů se obrátil ve prospěch angličtinářů.
 • K září 1996 byla zřízena Rada školy.
 • Další pěkná tradice se zrodila počátkem prosince roku 1997 – žáci si mohli zakoupit a darovat pod stromeček první školní kalendář, vznikly výhradně dětskou rukou. Radost svým blízkým mohou touto cestou dělat dodnes.
 • Od vánočních prázdnin 1999 začaly měnit podobu naše šatny. Po výběrovém řízení vyhrály šatní skřínky firmy Hikor Písek (už neexistuje) a žáci si mohli začít připadat jako v amerických školních seriálech. Dnes naprosto běžná součást interiéru… Ve druhé místnosti, která po instalaci skříněk zůstala, byla zřízena školní družina.
 • Školní rok 2000/2001 započal další, pro žaky obohacující tradici mezinárodního projektu Sokrates – Comenius s názvem LIDE A TRADICE. Užasne téma, díky němuž jsme měli možnost navzájem poznávat tradice v Dánsku, Řecku, ale i ty naše.
 • V dubnu 2001 byli poprvé svoláni do školní knihovny zástupci každé třidy od pátého ročníku na slavnostní zasedaní školního parlamentu. Klobouk dolů před paní učitelkou Pobříslovou a její neutuchající energii, se kterou vymýšlí spolu s „parlamentem“ nove a nove akce dodnes!
 • Novinkou pro tento rok bylo konání 1. plesu absolventů 9. ročníků v červnu 2005. Rodiče i žáci byli spokojeni, a tak jako v pohádce – když vše dobře dopadlo, žili spokojeně až dodnes – i ples žije dodnes (doufejme, že si jen letos vybírá „time out“…
 • září 2005 začal novy školní rok. No, žádná novinka…, ale jeho zahájeni se tentokrát zúčastnil prezident ČR pan Václav Klaus a hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník.
 • V listopadu 2005 začala přístavba a rekonstrukce školní jídelny. Slavnostní otevření proběhlo listopadu 2006.
 • V roce 2006 byl zahájen tříletý 2. projekt Sokrates Comenius za účasti škol ze Slovenska, Španělska, Holandska, naši školy a pozorovatelem bylo Turecko. Tématem: IDEALNI ŠKOLNI ŘADY V IDEALNI EVROPSKE ŠKOLE.
 • října 2007 se v Divadle Pod čarou konala premiéra muzikálu „ O kočičím zpívání“. U diváků sklidil náš dramaticky kroužek obrovsky úspěch.
 • Od září 2008 se s přispěním EU začala měnit podoba starých hřišť před školou. 24. dubna 2009 byla slavnostně otevřena.

Almanach ke 20. výročí školy 1990-2010