Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Aktuality KMŠ

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2022/2023

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Školička pro předškoláky

Akce KMŠ v květnu 2022

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 a pokyny k organizaci zápisu

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 ze dne 11. 4. 2022

Předběžné výsledky zápisu do 1. tříd školy

Vítání jara na zahradě Křesťanské mateřské školy

Dodatek č.1 Kritérií k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2022/2023 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Plán akcí KMŠ – duben 2022