Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Prázdninová manéž za


Hurááááááááááá!EKO škola

 

Pravidla Ekoškoly

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Koordinátorem pro Českou republiku je Sdružení Tereza z Prahy. Škola, která se o titul uchází musí splnit následující podmínky:

  1. Ve škole pracuje Ekotým (skupina dětí a dospělých)
  2. Ekotým zpracuje ekologickou analýzu stavu školy (silné a slabé stránky)
  3. Na základě analýzy vytvoří plán činností, které povedou ke zlepšení stávající situace.
  4. Plán činností se pravidelně vyhodnocuje a monitoruje podle stanovených pravidel.
  5. Environmentální  témata jsou zařazena do výuky dalších předmětů.
  6. Ekotým o své činnosti informuje pomocí školního a oblastního tisku, pořádá akce pro veřejnost.
  7. Hlavní pravidla ekologického chování jsou po společné dohodě zveřejněna na viditelném místě školy.

 

V roce 2013 jsme se poprvé vypořádali se všemi sedmi body programu a zažádali jsme poprvé o titul.

V roce 2016 jsem titul Ekoškola poprvé obhájili.

 

 

Aktuality EKO školy

21.4.2019 Audit Ekoškoly

EKO škola 27.2.2019

Akce Ekotýmu 2018

EKO škola 20.2.2019