Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Dnes je úterý, 24. listopadu, svátek má Emílie, gratulujeme!

Počasí

EKO škola

 

Pravidla Ekoškoly

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Koordinátorem pro Českou republiku je Sdružení Tereza z Prahy. Škola, která se o titul uchází musí splnit následující podmínky:

  1. Ve škole pracuje Ekotým (skupina dětí a dospělých)
  2. Ekotým zpracuje ekologickou analýzu stavu školy (silné a slabé stránky)
  3. Na základě analýzy vytvoří plán činností, které povedou ke zlepšení stávající situace.
  4. Plán činností se pravidelně vyhodnocuje a monitoruje podle stanovených pravidel.
  5. Environmentální  témata jsou zařazena do výuky dalších předmětů.
  6. Ekotým o své činnosti informuje pomocí školního a oblastního tisku, pořádá akce pro veřejnost.
  7. Hlavní pravidla ekologického chování jsou po společné dohodě zveřejněna na viditelném místě školy.

 

V roce 2013 jsme se poprvé vypořádali se všemi sedmi body programu a zažádali jsme poprvé o titul.

V roce 2016 jsem titul Ekoškola poprvé obhájili.

 

 

Aktuality EKO školy

Ekoškola i letos

DŮLEŽITÉ 18.10.2019

Údržba javorů před školou

Aktuality a Akce školy 5.10.2019

Na kole po Písku bezpečně

DŮLEŽITÉ 18.9.2019

Pěšky do školy?!

Aktuality a Akce školy 12.9.2019

21.4.2019 Audit Ekoškoly

EKO škola 27.2.2019

Akce Ekotýmu 2018

EKO škola 20.2.2019