Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Ohlédnutí za distančním Ekotýmem

Doba distanční byla pro práci v kroužku Ekotým doba nelehká. Jen ti nejvytrvalejší zvládli po vlastní výuce ještě účast v kroužku. Mnozí byli zdatní, ale jejich technické vybavení bylo slabé. Přesto jsme dokázali zorganizovat několik akcí, které bude dobré zopakovat další školní rok.

Např. Hodina Země mohla probíhat v klidu domova, kdy se napříč Zeměkoulí ve stejnou dobu vypnou elektrická osvětlení známých památek a účastníci vypnou vlastní elektrická zařízení.

Nebo Ukliďme Česko, což je již dobře známá jarní akce.

Jako Ekoškola jsme se zúčastnili Kampaně obyčejného hrdinství, kterou zaštiťuje ekologická organizace Tereza. Zde si můžete vybrat některý z 9 úkolů směřujících k ochraně životního prostředí. My jsme se pustili do Zastavení letákové epidemie a Hodiny venku. Společně s ostatními Ekoškolami jsme tak ušetřili 43 tun papíru a tím i odpadu.

Poslední akcí byla sbírka pro útulek přestárlých psů a koček v Záhoří u Písku, která byla historicky nejúspěšnější sbírkou tohoto druhu a to hlavně díky dětem z prvního stupně. Těšíme se na další školní rok a společnou přímou práci v Ekotýmu.

 

Yvona Zuntová (vedoucí kroužku)

Stáhnout soubor

    Sbírka a paní GašparíkováSbírka a 6.DekoškolaKOH1KOH2KOH3KOH4

Další Aktuality

Komentář ředitele školy k připomínkám ze třídních schůzek dne 5.10.2021

Úspěch ve výtvarné soutěži

Reportáž z Tylovky na stránkách aktuálního vydání Učitelských novin…

Tyláček je nejlepším časopisem 2. stupně ZŠ v Jihočeském kraji v roce 2021!

Třídní schůzky a schůzka třídních důvěrníků

Projekt „Rekonstrukce učeben pro výuku cizích jazyků a ICT + bezbariérový přístup do budov ZŠ J. K. Tyla“