Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Škola, kde si každý najde svoje...

Hurá do školy!

Dnes je středa, 26. února, svátek má Alexandr, gratulujeme!

Pro předškoláky

Formulář žádosti o přijetí do 1. ročníku dostanetu u zápisu, kde bude i dostatek času a klid na jeho vyplnění.

Pokud si jej chcete přinést vyplněný již z domova, najdete jej v sekci Ke stažení/Formuláře/Pro rodiče. V této sekci najdete případně i žádost o odklad nebo předčasný nástup do školy.

Dokumenty ke stažení

Proč Tylovka?

Škola se v krátkosti představuje

 • škola je zařazena do sítě Tvořivých škol – činnostní vyučování
 • spolupráce základní školy a 4 mateřských školek (5. MŠ, 9. MŠ, 11. MŠ, Křesťanská MŠ) – návaznost vzdělávacích programů
 • přípravka pro předškoláky ŠKOLIČKA (po zápise 8 lekcí 1x týdně)
 • výuka cizích jazyků od 1. třídy (nabídka angličtiny, němčiny, francouzštiny v rámci kroužků)
 • projektová výuka (Den civilní ochrany, oborové projekty…)
 • jazykové školy v přírodě od 5. třídy (angličtina, němčina)
 • kurz malby, kresby a fotografie v přírodě od 4. ročníku
 • informační gramotnost – výuka práce na počítači od 3. ročníku, volný přístup žáků k internetu, velké množství výukového softwaru
 • péče o mimořádně nadané děti (spolupráce s Mensa ČR) a o děti s vývojovými poruchami učení
 • pestrá skladba volitelných a nepovinných předmětů a zájmových kroužků
 • letní a zimní sportovní kurzy (6. roč. adaptační turistický, 7. roč. lyžařský, 8. roč. cykloturistický, 9. roč. vodácký)
 • spolupráce se zahraničními školami (projekty Comenius a Erasmus+ školy vPolsku, Itálii, Dánsku, Holandsku, Anglii, Slovensku, Španělsku, Turecku, Rumunsku a Walesu)
 • školní časopis Tyláček (nejlepší školní časopis Jihočeského kraje 2011)do každé rodiny , již 23. ročník
 • bohatá činnost školní družiny a školního klubu
 • skříňkový šatnový systém
 • pitný režim, realizace akce Mléko do škol a Ovoce do škol
 • objednávkový systém stravování i po internetu, výběr ze dvou jídel,salátový bar, školní bufet
 • Dny otevřených dveří, třídní schůzky a informační odpoledne pro rodiče
 • Školní žákovský parlament – podíl dětí na rozhodování a třídní samospráva
 • Školská rada (zástupci rodičů, pedagogů, zřizovatele)
 • Sdružení rodičů žáků a přátel školy (třídní důvěrníci)
 • tradiční akce školy pro rodiče a veřejnost (školní Akademie, Vánoční koncert – Vánoční strom, Absolventský ples školy, večer V tanečním rytmu…)
 • Ve školním areálu naleznete 4 nově zrekonstruovaná sportoviště a 2 dětská hřiště. Rekonstrukce proběhla v roce 2009 za finanční podpory ROP Jihozápad a Města Písku v celkové hodnotě 13 mil. Kč.
 • Zapojení do akce Nejlepší česká škola

Každý chce pro své dítě to nejlepší a naše škola je připravena to dát. Jsme škola, kde si každý najde to svoje.