Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Prázdninová manéž za


Hurááááááááááá!Pro předškoláky

Formulář žádosti o přijetí do 1. ročníku dostanetu u zápisu, kde bude i dostatek času a klid na jeho vyplnění.

Pokud si jej chcete přinést vyplněný již z domova, najdete jej v sekci Ke stažení/Formuláře/Pro rodiče. V této sekci najdete případně i žádost o odklad nebo předčasný nástup do školy.

Dokumenty ke stažení

2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 11. MŠ, Na Ryšavce 241 (4.4.2019)
2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 5. MŠ, Fügnerovo nám. 47 (4.4.2019)
2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 9. MŠ, Alšova 1930 (4.4.2019)
2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Křesťanská MŠ, Alšova 2701 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 5. MŠ, Fügnerovo nám. 47 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 11. MŠ, Na Ryšavce 241 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 9. MŠ, Alšova 1930 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Křesťanská MŠ, Alšova 2701 (4.4.2019)
Harmonogram přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019 pro rodiče a žáky (20.12.2018)
Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2019/2020 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky (11.3.2019)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Písek (8.1.2019)
Obecně závazná vyhláška č.2 2017, kterou se stanoví části školských obvodů základních škol zřízených městem Písek (7.1.2018)
Plán výchovného poradenství pro školní rok 2018/2019 (1.10.2018)
ŽÁDOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE ve školním roce 2019/2020 (11.3.2019)
Žádost zákonných zástupců o předčasný nástup povinné školní docházky dítěte od školního roku 2019/2020 (11.3.2019)
Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 (11.3.2019)

Proč Tylovka?

Škola se v krátkosti představuje

 • škola je zařazena do sítě Tvořivých škol – činnostní vyučování
 • spolupráce základní školy a 4 mateřských školek (5. MŠ, 9. MŠ, 11. MŠ, Křesťanská MŠ) – návaznost vzdělávacích programů
 • přípravka pro předškoláky ŠKOLIČKA (po zápise 8 lekcí 1x týdně)
 • výuka cizích jazyků od 1. třídy (nabídka angličtiny, němčiny, francouzštiny v rámci kroužků)
 • projektová výuka (Den civilní ochrany, oborové projekty…)
 • jazykové školy v přírodě od 5. třídy (angličtina, němčina)
 • kurz malby, kresby a fotografie v přírodě od 4. ročníku
 • informační gramotnost – výuka práce na počítači od 3. ročníku, volný přístup žáků k internetu, velké množství výukového softwaru
 • péče o mimořádně nadané děti (spolupráce s Mensa ČR) a o děti s vývojovými poruchami učení
 • pestrá skladba volitelných a nepovinných předmětů a zájmových kroužků
 • letní a zimní sportovní kurzy (6. roč. adaptační turistický, 7. roč. lyžařský, 8. roč. cykloturistický, 9. roč. vodácký)
 • spolupráce se zahraničními školami (projekty Comenius a Erasmus+ školy vPolsku, Itálii, Dánsku, Holandsku, Anglii, Slovensku, Španělsku, Turecku, Rumunsku a Walesu)
 • školní časopis Tyláček (nejlepší školní časopis Jihočeského kraje 2011)do každé rodiny , již 23. ročník
 • bohatá činnost školní družiny a školního klubu
 • skříňkový šatnový systém
 • pitný režim, realizace akce Mléko do škol a Ovoce do škol
 • objednávkový systém stravování i po internetu, výběr ze dvou jídel,salátový bar, školní bufet
 • Dny otevřených dveří, třídní schůzky a informační odpoledne pro rodiče
 • Školní žákovský parlament – podíl dětí na rozhodování a třídní samospráva
 • Školská rada (zástupci rodičů, pedagogů, zřizovatele)
 • Sdružení rodičů žáků a přátel školy (třídní důvěrníci)
 • tradiční akce školy pro rodiče a veřejnost (školní Akademie, Vánoční koncert – Vánoční strom, Absolventský ples školy, večer V tanečním rytmu…)
 • Ve školním areálu naleznete 4 nově zrekonstruovaná sportoviště a 2 dětská hřiště. Rekonstrukce proběhla v roce 2009 za finanční podpory ROP Jihozápad a Města Písku v celkové hodnotě 13 mil. Kč.
 • Zapojení do akce Nejlepší česká škola

Každý chce pro své dítě to nejlepší a naše škola je připravena to dát. Jsme škola, kde si každý najde to svoje.