Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Dnes je neděle, 16. prosince, svátek má Albína, gratulujeme!

Pro předškoláky

Formulář žádosti o přijetí do 1. ročníku dostanetu u zápisu, kde bude i dostatek času a klid na jeho vyplnění.

Pokud si jej chcete přinést vyplněný již z domova, najdete jej v sekci Ke stažení/Formuláře/Pro rodiče. V této sekci najdete případně i žádost o odklad nebo předčasný nástup do školy.

Dokumenty ke stažení

Dodatek č.1 Kritéria k přijímáni dětí do MŠ 2018 (2.5.2018)
Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky pro šk. rok 2018/2019 (14.3.2018)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 11. MŠ (16.4.2018)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 5. MŠ 2018 (16.4.2018)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 9. MŠ 2018 (16.4.2018)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Křesťanská MŠ 2018 (16.4.2018)
Obecně závazná vyhláška č.1 2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Písek (7.1.2018)
Obecně závazná vyhláška č.2 2017, kterou se stanoví části školských obvodů základních škol zřízených městem Písek (7.1.2018)
Plán výchovného poradenství pro školní rok 2018/2019 (1.10.2018)
Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 (11.5.2018)
Seznam uchazečů/dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 (11.4.2018)
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 11. MŠ 2018 (16.4.2018)
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 5.MŠ 2018 (16.4.2018)
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 9.MŠ 2018 (16.4.2018)
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ KŘESŤANSKÁ MŠ 2018 (16.4.2018)

Proč Tylovka?

Škola se v krátkosti představuje

 • škola je zařazena do sítě Tvořivých škol – činnostní vyučování
 • spolupráce základní školy a 4 mateřských školek (5. MŠ, 9. MŠ, 11. MŠ, Křesťanská MŠ) – návaznost vzdělávacích programů
 • přípravka pro předškoláky ŠKOLIČKA (po zápise 8 lekcí 1x týdně)
 • výuka cizích jazyků od 1. třídy (nabídka angličtiny, němčiny, francouzštiny v rámci kroužků)
 • projektová výuka (Den civilní ochrany, oborové projekty…)
 • jazykové školy v přírodě od 5. třídy (angličtina, němčina)
 • kurz malby, kresby a fotografie v přírodě od 4. ročníku
 • informační gramotnost – výuka práce na počítači od 3. ročníku, volný přístup žáků k internetu, velké množství výukového softwaru
 • péče o mimořádně nadané děti (spolupráce s Mensa ČR) a o děti s vývojovými poruchami učení
 • pestrá skladba volitelných a nepovinných předmětů a zájmových kroužků
 • letní a zimní sportovní kurzy (6. roč. adaptační turistický, 7. roč. lyžařský, 8. roč. cykloturistický, 9. roč. vodácký)
 • spolupráce se zahraničními školami (projekty Comenius a Erasmus+ školy vPolsku, Itálii, Dánsku, Holandsku, Anglii, Slovensku, Španělsku, Turecku, Rumunsku a Walesu)
 • školní časopis Tyláček (nejlepší školní časopis Jihočeského kraje 2011)do každé rodiny , již 23. ročník
 • bohatá činnost školní družiny a školního klubu
 • skříňkový šatnový systém
 • pitný režim, realizace akce Mléko do škol a Ovoce do škol
 • objednávkový systém stravování i po internetu, výběr ze dvou jídel,salátový bar, školní bufet
 • Dny otevřených dveří, třídní schůzky a informační odpoledne pro rodiče
 • Školní žákovský parlament – podíl dětí na rozhodování a třídní samospráva
 • Školská rada (zástupci rodičů, pedagogů, zřizovatele)
 • Sdružení rodičů žáků a přátel školy (třídní důvěrníci)
 • tradiční akce školy pro rodiče a veřejnost (školní Akademie, Vánoční koncert – Vánoční strom, Absolventský ples školy, večer V tanečním rytmu…)
 • Ve školním areálu naleznete 4 nově zrekonstruovaná sportoviště a 2 dětská hřiště. Rekonstrukce proběhla v roce 2009 za finanční podpory ROP Jihozápad a Města Písku v celkové hodnotě 13 mil. Kč.
 • Zapojení do akce Nejlepší česká škola

Každý chce pro své dítě to nejlepší a naše škola je připravena to dát. Jsme škola, kde si každý najde to svoje.