Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Prázdninová manéž za


Hurááááááááááá!Křesťanská mateřská škola - Alšova 2701

Kontaktní údaje/Aktuality/O škole/Zaměstanci školy/Dokumenty ke stažení/Google mapa

Kontaktní údaje

Adresa:Alšova 2701, Písek
Telefon:+420 384 971 823
Mobil:+420 739 382 266
E-mail:krestanska.ms@zstylova.cz

Nejnovější aktuality mateřské školy

Pohled MŠMT na spaní v mateřské škole

Aktuality 11. MŠ 25.6.2019

Upozornění na prázdniny

Aktuality KMŠ 13.6.2019

Výlet dětí z KMŠ na Mehelník

Aktuality KMŠ 30.5.2019

O naší mateřské škole

Základní informace o Křesťanské mateřské škole:
Vedoucí učitelka Křesťanské mateřské školy: Bc. Helena Kučerová

Kontakt:
mobil:   739 382 266 (KMŠ), 728 685 007
e-mail: lenka.kucerova@zstylova.cz
Provozní doba Křesťanské mateřské školy: pondělí – pátek 6.15 -16.30

 

 

Úřední hodiny vedoucí učitelky:

po – pá 11.00 -12.00, pondělí 16.30 – 17.00, středa 12.30 – 13.30,  čtvrtek 12.30 -14.30, jindy během celé provozní doby mateřské školy po předchozí telefonické domluvě

Dny otevřených dveří KMŠ pro zájemce o zápis dítěte do naší školky:

každé 1. pondělí v měsíci během celého školního roku od 15.00 do 16.30 (určeno pro rodiče i s dětmi)

 

Sdružení rodičů a přátel Křesťanské mateřské školy: Spolek KáMoŠ

kontakthttp://oskamos.webnode.cz/

oskamos@seznam.cz

 

 

Doba pro vyzvedávání oběda v případě onemocnění dítěte:

V případě náhlého onemocnění dítěte lze 1. den nemoci vyzvednout oběd do vlastních nádob v kuchyni  MŠ Alšova, vchod  přes 9. MŠ.

Kuchařky jsou přítomny pro výdej oběda rodičům v časech 10.45 – 11.15 a 12.15 – 13.00.

 

 

Tvoříme mosty – školní vzdělávací program KMŠ

Motto ŠVP KMŠ :„Lidský život je jako veliká řeka.

Poznáváním nových skutečností, učením se mravním hodnotám, navazováním vztahů k lidem kolem nás tvoříme mosty přes řeku.

Záleží na každém z nás, kolik mostů dokážeme vytvořit…“

 

Charakteristika vzdělávacího programu

Základním pilířem výchovně vzdělávací činnosti je především výchova k mravním hodnotám založeným na křesťanském základě, budování vztahů mezi lidmi,  poznávání světa kolem sebe i poznávání sebe samého. Jak napovídá název školního vzdělávacího programu „Tvoříme mosty“  i  motto školky, snažíme se děti naučit tvořit pomyslné mosty samy k sobě, k druhým lidem, ke světu kolem nás.

Vize pedagogů KMŠ:

Naší vizí je vytvořit ze školky rodinnou školku, kde bude panovat ovzduší pohody, důvěry, přijímání druhého člověka takového, jaký je. Snažíme se důsledně uplatňovat respektující přístup k dětem. Chceme vštěpovat dětem základní křesťanské i obecně lidské mravní hodnoty, jako jsou poctivost, úcta, láska, citlivost, vlídnost, nesobeckost, spravedlnost, odpuštění, spolehlivost, samostatnost…..

Celý ŠVP je možno stáhnout v sekci:  Ke stažení


Křesťanská mateřská škola v Písku zahájila provoz 1.září 1991. Objekt školky se nachází v klidném prostředí mezi zahradami na okraji města v blízkosti řeky. Kapacita školky je celkem 50 dětí. O děti se starají v době od 6,15 do 16,30 hodin tři pedagogické pracovnice na celý úvazek a jedna na částečný úvazek, uklízečka a školník.


O naší mateřské škole

Do Křesťanské MŠ jsou přijímány děti z věřících rodin i z rodin bez vyznání, které mají zájem o výchovu na základě křesťanských zásad.

Největší význam je přikládán citové a mravní výchově, etice mezilidských vztahů, prožívání lidových zvyků a křesťanských svátků, ekologii, výchově k nenásilí a integraci dětí s handicapem. Velký důraz klademe na propojení MŠ s rodinou a na vzájemnou spolupráci. Na začátku docházky dětí se osvědčil adaptační postup. Ještě před nástupem do mateřské školy  si mohou děti přijít společně s maminkami pohrát do školky každé 1.pondělí v měsíci  odpoledne.

V KMŠ jsou dvě věkově smíšená oddělení – Hvězdičky a Sluníčka. Toto uspořádání nepřetrhává citové vazby mezi sourozenci a kamarády, děti se učí vzájemně si pomáhat. Denní činnost je přizpůsobena individuálně různým potřebám a možnostem dětí.

Základem výchovy je vytváření dostatečného prostoru pro spontánní hrový projev dětí a poskytování co nejvíce podnětů a prožitků prostřednictvím návštěv kulturních programů, aktivní účasti na slavnostech pořádaných v MŠ, poznáváním přírody a uskutečňováním výletů. Seznamujeme děti se základy náboženské výchovy a křesťanských tradic. Spánek je zařazován podle potřeb jednotlivých dětí po dohodě s rodiči. Pro talentované děti jsou zajišťovány rozšířené výtvarné a pracovní činnosti. Děti mají možnost zúčastnit se předplaveckého výcviku a výuky hry na zobcovou flétnu. Podle  zájmu rodičů otvíráme každoročně kroužek výuky angličtiny nebo němčiny. MŠ spolupracuje s klinickým logopedem a s psycholožkou z Křesťanské ped.-psych. poradny v Praze. Zvláštní péče je věnována přípravě dětí na základní školu a dětem s odkladem školní docházky.

Mezi oblíbené školní akce patří:

 • návštěvy divadel. představení v Divadle Fráni Šrámka a návštěvy divadélek přímo ve školce
 • pěší výlety do lesa pravidelně 1-2x měsíčně
 • společné tvoření rodičů a dětí na podzim a na jaře – výstava v KMŠ, diplomy pro děti
 • výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí – ZOO Hluboká, Makov – stanice ochránců zvířat, planetárium v Českých Budějovicích, středisko Mevpis Vodňany, rybník Řežabinec, pohádková kovárna Selibov…
 • tradiční slavnosti ve školce – Martinská slavnost, Mikulášská slavnost
 • vánoční koncert dětí ze ZŠ E. Beneše v MŠ
 • vánoční nadílka a společné posezení s rodiči s programem dětí, se zpíváním koled a ochutnáváním cukroví
 • karneval, vystoupení kouzelníka v MŠ
 • návštěva koncertu ZUŠ
 • oslava svátku maminek – společné posezení s rodiči
 • cesta za pokladem
 • Křesťanská výchova „Světýlko“ – seznamování děti s biblickými příběhy a základy křesťanství
 • prohlídka kostelů, návštěva představitelů církví v MŠ
 • návštěva rodičů a prarodičů v MŠ – ukázky hry na hud. nástroje, besedy
 • zahradní slavnost k MDD – pohádkové soutěže za pomoci studentů Domova mládeže Budějovická ul. v Písku
 • účast na Městských slavnostech
 • účast ve výtvarných soutěžích
 • návštěvy knihovny, Sladovny, muzea
 • návštěva 1. třídy a prohlídka ZŠ J.K.Tyla
 • slavnostní rozloučení s předškoláky za účasti rodičů a dětí 1.tříd ZŠ, které navštěvovaly KMŠ
 • účast na některých akcích ZŠ J.K.Tyla : Akademie,V tanečním rytmu, sportovní den,…
 • Vystupování na veřejnosti v Domovince pro staré občany

Dokumenty ke stažení

2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 11. MŠ, Na Ryšavce 241 (4.4.2019)
2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 5. MŠ, Fügnerovo nám. 47 (4.4.2019)
2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 9. MŠ, Alšova 1930 (4.4.2019)
2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Křesťanská MŠ, Alšova 2701 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 5. MŠ, Fügnerovo nám. 47 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 11. MŠ, Na Ryšavce 241 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 9. MŠ, Alšova 1930 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Křesťanská MŠ, Alšova 2701 (4.4.2019)
Harmonogram přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019 pro rodiče a žáky (20.12.2018)
Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2019/2020 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky (11.3.2019)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Písek (8.1.2019)
Obecně závazná vyhláška č.2 2017, kterou se stanoví části školských obvodů základních škol zřízených městem Písek (7.1.2018)
Plán výchovného poradenství pro školní rok 2018/2019 (1.10.2018)
ŽÁDOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE ve školním roce 2019/2020 (11.3.2019)
Žádost zákonných zástupců o předčasný nástup povinné školní docházky dítěte od školního roku 2019/2020 (11.3.2019)
Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 (11.3.2019)

Zaměstanci školy

Vedoucí učitelka:Bc. Kučerová Helena
Pedagogické pracovnice:Bc. Drncová Miroslava
Bc. Kalinovská Kateřina
Přibová Jitka
Asistentka pedagoga:Šilhanová Jana
Uklízečka:Jiříková Miriam
Školník:Procházka Jaroslav

Kde nás najdete?

Kontaktní údaje/Aktuality/O škole/Zaměstanci školy/Google mapa