Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Křesťanská mateřská škola - Alšova 1930

Kontaktní údaje/Aktuality/O škole/Zaměstanci školy/Dokumenty ke stažení/Google mapa

Kontaktní údaje

Adresa:Alšova 1930, Písek
Mobil:+420 739 382 266
Vedoucí učitelka:+420 728 685 007
TŘÍDA HVĚZDIČKY: +420 734 861 399
TŘÍDA SLUNÍČKA: +420 739 382 266
E-mail:krestanska.ms@zstylova.cz

Nejnovější aktuality mateřské školy

Hledáme posilu do školní kuchyně

Aktuality 11. MŠ 16.5.2024

Derniéra pohádky O staré vrbě!

Aktuality 11. MŠ 15.5.2024

O naší mateřské škole

Základní informace o Křesťanské mateřské škole:

Prezentaci stáhnete na našich stránkách přímo zde.
Vedoucí učitelka Křesťanské mateřské školy: Bc. Helena Kučerová

Kontakt:
mobil:  TŘÍDA HVĚZDIČKY – 734 861 399, TŘÍDA SLUNÍČKA – 739 382 266 ,  VEDOUCÍ UČITELKA – 728 685 007
e-mail: lenka.kucerova@zstylova.cz
Provozní doba Křesťanské mateřské školy: pondělí – pátek 6.15 -16.30

 

 

- Úřední hodiny vedoucí učitelky:

po – pá 11.00 -12.00, pondělí 16.30 – 17.00, středa 12.30 – 13.30,  čtvrtek 12.30 -14.30, jindy během celé provozní doby mateřské školy po předchozí telefonické domluvě

 

- Dny otevřených dveří KMŠ pro zájemce o zápis dítěte do naší školky:

každé 1. pondělí v měsíci během celého školního roku od 15.00 do 16.30 (určeno pro rodiče i s dětmi)

 

 

Tvoříme mosty – školní vzdělávací program KMŠ

Motto ŠVP KMŠ :„Lidský život je jako veliká řeka.

Poznáváním nových skutečností, učením se mravním hodnotám, navazováním vztahů k lidem kolem nás tvoříme mosty přes řeku.

Záleží na každém z nás, kolik mostů dokážeme vytvořit…“

 

Charakteristika vzdělávacího programu

Základním pilířem výchovně vzdělávací činnosti je především výchova k mravním hodnotám založeným na křesťanském základě, budování vztahů mezi lidmi,  poznávání světa kolem sebe i poznávání sebe samého. Jak napovídá název školního vzdělávacího programu „Tvoříme mosty“  i  motto školky, snažíme se děti naučit tvořit pomyslné mosty samy k sobě, k druhým lidem, ke světu kolem nás.

Vize pedagogů KMŠ:

Naší vizí je vytvořit ze školky rodinnou školku, kde bude panovat ovzduší pohody, důvěry, přijímání druhého člověka takového, jaký je. Snažíme se důsledně uplatňovat respektující přístup k dětem. Chceme vštěpovat dětem základní křesťanské i obecně lidské mravní hodnoty, jako jsou poctivost, úcta, láska, citlivost, vlídnost, nesobeckost, spravedlnost, odpuštění, spolehlivost, samostatnost…..

Celý ŠVP je možno stáhnout v sekci:  Ke stažení


Křesťanská mateřská škola v Písku zahájila provoz 1.září 1991. Objekt školky se nachází v klidném prostředí mezi zahradami na okraji města v blízkosti řeky. Kapacita školky je celkem 50 dětí. O děti se starají v době od 6,15 do 16,30 hodin tři pedagogické pracovnice na celý úvazek a jedna na částečný úvazek, uklízečka a školník.

 


O naší mateřské škole

Do Křesťanské MŠ jsou přijímány děti z věřících rodin i z rodin bez vyznání, které mají zájem o výchovu na základě křesťanských zásad.

Největší význam je přikládán citové a mravní výchově, etice mezilidských vztahů, prožívání lidových zvyků a křesťanských svátků, ekologii, výchově k nenásilí a integraci dětí s handicapem. Velký důraz klademe na propojení MŠ s rodinou a na vzájemnou spolupráci. Na začátku docházky dětí se osvědčil adaptační postup. Ještě před nástupem do mateřské školy  si mohou děti přijít společně s maminkami pohrát do školky každé 1.pondělí v měsíci  odpoledne.

V KMŠ jsou dvě věkově smíšená oddělení – Hvězdičky a Sluníčka. Toto uspořádání nepřetrhává citové vazby mezi sourozenci a kamarády, děti se učí vzájemně si pomáhat. Denní činnost je přizpůsobena individuálně různým potřebám a možnostem dětí.

Základem výchovy je vytváření dostatečného prostoru pro spontánní hrový projev dětí a poskytování co nejvíce podnětů a prožitků prostřednictvím návštěv kulturních programů, aktivní účasti na slavnostech pořádaných v MŠ, poznáváním přírody a uskutečňováním výletů. Seznamujeme děti se základy náboženské výchovy a křesťanských tradic. Spánek je zařazován podle potřeb jednotlivých dětí po dohodě s rodiči. Pro talentované děti jsou zajišťovány rozšířené výtvarné a pracovní činnosti. Děti mají možnost zúčastnit se předplaveckého výcviku a výuky hry na zobcovou flétnu. Podle  zájmu rodičů otvíráme každoročně kroužek výuky angličtiny nebo němčiny. MŠ spolupracuje s klinickým logopedem a s psycholožkou z Křesťanské ped.-psych. poradny v Praze. Zvláštní péče je věnována přípravě dětí na základní školu a dětem s odkladem školní docházky.

Mezi oblíbené školní akce patří:

 • návštěvy divadel. představení v Divadle Fráni Šrámka a návštěvy divadélek přímo ve školce
 • pěší výlety do lesa pravidelně 1-2x měsíčně
 • společné tvoření rodičů a dětí na podzim a na jaře – výstava v KMŠ, diplomy pro děti
 • výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí – ZOO Hluboká, Makov – stanice ochránců zvířat, planetárium v Českých Budějovicích, středisko Mevpis Vodňany, rybník Řežabinec, pohádková kovárna Selibov…
 • tradiční slavnosti ve školce – Martinská slavnost, Mikulášská slavnost
 • vánoční koncert dětí ze ZŠ E. Beneše v MŠ
 • vánoční nadílka a společné posezení s rodiči s programem dětí, se zpíváním koled a ochutnáváním cukroví
 • karneval, vystoupení kouzelníka v MŠ
 • návštěva koncertu ZUŠ
 • oslava svátku maminek – společné posezení s rodiči
 • cesta za pokladem
 • Křesťanská výchova „Světýlko“ – seznamování děti s biblickými příběhy a základy křesťanství
 • prohlídka kostelů, návštěva představitelů církví v MŠ
 • návštěva rodičů a prarodičů v MŠ – ukázky hry na hud. nástroje, besedy
 • zahradní slavnost k MDD – pohádkové soutěže za pomoci studentů Domova mládeže Budějovická ul. v Písku
 • účast na Městských slavnostech
 • účast ve výtvarných soutěžích
 • návštěvy knihovny, Sladovny, muzea
 • návštěva 1. třídy a prohlídka ZŠ J.K.Tyla
 • slavnostní rozloučení s předškoláky za účasti rodičů a dětí 1.tříd ZŠ, které navštěvovaly KMŠ
 • účast na některých akcích ZŠ J.K.Tyla : Akademie,V tanečním rytmu, sportovní den,…
 • Vystupování na veřejnosti v Domovince pro staré občany

 

STRAVOVÁNÍ  V KMŠ

 • Stravu pro 9. MŠ  i KMŠ připravují kuchařky v kuchyni  v areálu 9. MŠ
 • Přihlašování a placení stravy  má na starosti účetní p. Procházková v kanceláři školní jídelny ZŠ J. K. Tyla (mobil: 736 523 427)
 • Odhlašovat děti ze stravování je nutné v elektronickém systému  STRAVA.CZ  nejpozději do 13.00 předcházejícího dne. Pokud rodič nemá možnost využít aplikaci STRAVA.CZ, lze obědy odhlásit také  telefonicky  u p. Procházkové
 • V případě náhlého onemocnění dítěte je možno si vyzvednout oběd  do vlastního jídlonosiče v kuchyni v 9.MŠ. Pozor, obědy jsou vydávány pouze v době od 10.45 – 11.00 hodin nebo od 12.15 – 12.45 hodin. Dodržujte uvedené časy z důvodu pracovního vytížení p. kuchařek.
 • Ceny stravného:

celodenní stravné pro  3 – 6 leté děti:   44,- Kč

děti, které dosáhnou v daném školním roce 7 let: 49,- Kč

 • UPOZORŇUJEME, že pokud zákonný zástupce neodhlásí  stravu včas, od 2. dne nepřítomnosti dítěte je dítěti počítána nedotovaná cena stravy!

KONTAKTY kancelář jídelny ZŠ:

 • Účetní – Kateřina Procházková– tel: 382 215 104, linka 110, mobil: 736 523 427,   E-mail: katerina.prochazkova@zstylova.cz
 • Vedoucí stravování – Jaromír Tomeš – tel: 382 215 104, linka 109, mobil: 739 533 454  E-mail: jaromir.tomes@zstylova.cz

 

 

 

Sdružení rodičů a přátel Křesťanské mateřské školy: Spolek KáMoŠ

kontakthttp://oskamos.webnode.cz/

oskamos@seznam.cz

 

 

 

Dokumenty ke stažení

Zaměstanci školy

Vedoucí učitelka:Bc. Kučerová Helena
Pedagogické pracovnice:Bc. Bláhová Michaela
Bc. Drncová Miroslava
Bc. Nebesová Jana
Přibová Jitka
Uklízečka:Jiříková Miriam
Školník:Procházka Jaroslav

Kde nás najdete?

Kontaktní údaje/Aktuality/O škole/Zaměstanci školy/Google mapa