Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Školská rada

Zápis z jednání školské rady 14.10.2021

Zápis z jednání školské rady 31.8.2021

Zápis z jednání školské rady 8.10.2020

Zápis z jednání školské rady 3.3.2020

Výsledky voleb zástupců pedagogických pracovníků do školské rady

Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce žáků

Zápis z jednání školské rady 3.12.2019

Kandidátní listina pro volbu zástupců pedagogů do školské rady ZŠ J. K. Tyla Písek pro období 2020-2023

Volby do školské rady – kandidátní listina zástupců nezletilých žáků

Informace o konání voleb zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady na období 2020-2023

Volební shromáždění zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogů

Plán výchovně vzdělávací a další činnosti ve školním roce 2018/2019 a Strategický plán činnosti školy na období 2019-2023