Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Zápis o provedení a výsledcích voleb zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady

Volba proběhla 13.12. 2022 v kanceláři školy od 13:30 hod. do 17:30 hod.

 

Zákonní zástupci volí dva zástupce do školské rady.

 

Zvolenými zástupci na nové období 2023-2026 se stali PhDr. Štěpánka Činátlová a Ing. Jiří Morávek.

 

Děkujeme všem kandidátům za ochotu kandidovat a podílet se na společné správě společného zájmu. Moc si toho vážíme.

 

P. Koc, ředitel školy

Zápis o provedení a výsledcích voleb ke staženíStáhnout soubor

Další Aktuality

O staré vrbě – pohádka pro všechny

Kandidátní listina pro volbu zástupců pedagogů do školské rady ZŠ J. K. Tyla Písek sestavená dne 30. 1. 2023

Sedmáci zdraví z lyžařského kurzu…

Projektový Den civilní ochrany ve fotografiích

Oznámení konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času, výzva k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů, oznámení data a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených pedagogy školy

Nabídka pracovního místa – uklízeč/uklízečka na dohodu o pracovní činnosti na úklid areálu ZŠ