Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Volební shromáždění pedagogů

Volební shromáždění pedagogů

Č.j.: ZSJKT/01669/2022

 

Volební orgán tímto svolává volební shromáždění pedagogických pracovníků v souvislosti s novými volbami do Školské rady školy (viz. Zákon č. 561/2004 Sb. §167 (školský zákon) a Volební řád školské rady při základních školách v Písku schválený Radou města usnesením č. 553/16 ze dne 8.9.2016).

Volební období je tříleté (nyní pro období 2023-2026). Třetinu členů šestičlenné školské rady (tedy 2) volí ze svých řad zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu jmenuje zřizovatel Město Písek a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem nebo zvolen. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen zákonnými zástupci ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. Členství ve školské radě je čestnou funkcí, za její výkon nenáleží odměna.

 

Shromáždění pedagogických pracovníků:

Termín:           úterý 24.1.2023, 14:00

Místo:              aula školy

Program:

  • oznámení konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času
  • výzva účastníkům shromáždění k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů,
  • oznámení datumu a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených pedagogy

 

Za přípravu, průběh a provedení voleb v souladu s volebním řádem zodpovídá volební orgán jmenovaný ředitelem školy.

 

V Písku dne: 3.1.2023

 

Za volební orgán:

Mgr. Miroslav Janovský – předseda, zástupce ředitele školy

Mgr. Alice Bláhová, zástupkyně ředitele školy

Veronika Hodíková, zástupkyně rodičů

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Zápis z jednání školské rady 12. 10. 2023

Zápis z jednání školské rady 3. 4. 2023

Zápis o provedení a výsledcích voleb zástupců pedagogů do školské rady

Kandidátní listina pro volbu zástupců pedagogů do školské rady ZŠ J. K. Tyla Písek sestavená dne 30. 1. 2023

Oznámení konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času, výzva k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů, oznámení data a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených pedagogy školy

Zápis o provedení a výsledcích voleb zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady